Nieuws en evenementen

Actueel

Nieuws

Meer nieuws

Activiteiten

8 juni - 2de Keukentafelsessie met Arre Zuurmond

Op woensdag 8 juni vindt de tweede in een reeks keukentafelsessies plaats met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Het thema van deze sessie is 'Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger'.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

16 juni iBestuur congres security & overheid in Ede

Een dag in het teken van digitale weerbaarheid bij de overheid.  De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het Congres: Governance en organisatie: hoe kunnen overheidsinstellingen meer informatie delen en beter samenwerken? Ecosystemen: hoe krijgen we overzicht en inzicht in ketens, netwerken en platformen? Architectuur: hoe kan architectuur bijdragen aan een hoger niveau van security? Biedt zero trust bijvoorbeeld aanknopingspunten? De mens: hoe bevorderen we het kennisniveau en de innovatiekracht binnen de overheid? Welke consequenties heeft de schaarste aan security-talent op de arbeidsmarkt? Tijdens het Congres Security & Overheid bespreken deskundigen en beslissers uit de overheid deze uitdaging, met telkens twee uitgangspunten: welke kansen zijn er, en welke risico’s moeten we mitigeren om die kansen op een verantwoorde manier te benutten? MELD je gratis aan voor het congres

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Ede

Volg RDDI op LinkedIn