Pilot Chatarchivering: de eerste testscenario’s – blog

Het kernteam Chatarchivering blogt over de voortgang van de pilot Chatarchivering. Met als doel: de lessen van de pilot vast te leggen en een uitvoeringsplan te ontwikkelen voor een interdepartementale chatarchiveringsdienst.

Aflevering 3: de eerste testscenario's

De eerste testscenario’s van de pilot Chatarchivering zijn afgerond. Waardevolle inzichten zijn verzameld en waar nodig zijn aanpassingen gedaan.

De bereidwilligheid van de deelnemers van de 4 departementen (MinFin, I&W, J&V en BZK) is hoog. Het onderwerp leeft dus onder deze groep mensen. Met dank aan de 4 coördinatoren die de deelnemers bij elkaar hebben gebracht.

Tijdens onze gesprekken met de deelnemers benadrukten we vooraf het belang van het scheiden van privé-, partijpolitieke  en zakelijke berichten. Daarommogen ze geen WhatsApp en Signal op de zakelijke testtelefoon, maar chatten ze alleen via de pilotapp – die wel naadloos communiceert met WhatsApp en Signal. Deze benadering krijgt gelukkig bijval van onze respondenten; we waren er vooraf een beetje bang voor. Want uiteindelijk zal dit als beleid voor chatarchivering worden afgedwongen.

Tijdens de interviews maken we voor de deelnemers inzichtelijk hoe een toekomstig 'filtering'-scenario eruit zou kunnen komen te zien. Ik ben erg benieuwd naar de bevindingen.

In onze vorige blogs hebben we de reden achter deze aanpak uitgelegd: door real-life situaties na te bootsen, kunnen we beter begrijpen hoe de chatarchiveringsdienst zal worden gebruikt en welke uitdagingen er kunnen ontstaan. Deze aanpak stelt ons in staat om gerichte vragen te stellen aan testgebruikers van de deelnemende departementen en om een dieper inzicht te krijgen in hun ervaringen en behoeften. Want de techniek is mijns inziens niet de bottleneck. Het vertrouwen winnen van de uiteindelijke gebruikers om deze manier van chatarchiveren te omarmen wel.

Om een eerlijk beeld te krijgen van de waardering voor deze manier van chatarchivering, stellen we achteraf aan alle deelnemers dezelfde vraag: hoe waarderen ze dit op een schaal van 0 tot 10? We passen een vergelijkbare aanpak toe als de Net Promoter Score in marketing, waarbij we de vraag aanpassen aan onze situatie. Met deze aanpak proberen we benchmarking uit te voeren tussen verschillende departementen en doelgroepen, zodat we uiteindelijk deze inzichten, samen met de open vragen kunnen meenemen in het eindresultaat.

Blijf RDDI volgen voor meer updates terwijl wij doorgaan naar de volgende fase van onze pilot chatarchivering!

Willem den Heeten, Product Owner Chat Archivering