Privacy

Hoe gaat de Rijksoverheid om met uw persoonsgegevens?

Wilt u zich inschrijven voor een event of de nieuwsbrief? Dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en waarvoor.

De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om u in te schrijven? Dan gebruikt de Rijksoverheid uw gegevens alleen om u te registreren en niet voor andere doeleinden.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Social Media/Externe platforms

De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Voor onze dienstverlening via social media maken wij echter gebruik van externe platforms, zoals Twitter en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk. Informatie Rijksoverheid heeft geen toegang tot de Basisregistratie personen (BRP) en andere overheidssystemen. Daarom kan Informatie Rijksoverheid geen informatie opzoeken op basis van uw persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbecherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.