Mythe 7 Je slaat documenten pas op in het DMS als je uitdienst gaat toch?
Beeld: © RDDI / Erik jansen
Mythe 1 Informatie huishouding is onbelangrijk
Beeld: © RDDI / Erik Jansen
Mythe Het hele systeem is een grote chaos
Beeld: © RDDI / Erik Jansen
Mythe 14 ik maak niet alle stukken openbaar omdat.....
Beeld: © RDDI / Erik Jansen
Mythe 12 Ik sla vertrouwelijke documenten niet vindbaar op......
Beeld: © RDDI / Erik Jansen
Mythe 15 Opslaan gaat toch nooit fout?.......
Beeld: © RDDI / Erika Jansen
Mythe 2 Informatiehuishouding kost veel tijd
: RDDI
Mythe 3 Informatiehuishouding is werk van specialisten niet van mij?
Beeld: © RDDI / Erik Jansen
Mythe 9 Alles in het DMS is WOB-baar.........
Beeld: © RDDI / Erika Jansen
Mythe 6 Alles is terugvindbaar in een DMS..............
Beeld: © RDDI / Erik Jansen
Mythe 11 Alles moet bewaard worden in een DMS........
Beeld: © RDDI / Erik Jansen

Home

Bekijk de animatie: actieve openbaarmaking en informatiehuishouding, wat houdt het in?

BEELDTEKST:
Informatiehuishouding en de Wet open overheid

Op een mei 2022 treedt de nieuwe
Wet open overheid in werking, de Woo.

Deze vervangt de huidige
Wet openbaarheid van bestuur, de Wob.

De Woo stimuleert actieve openbaarmaking
van overheidsinformatie.

Het motto wordt: Open, tenzij.

Dat betekent dat een overheidsorganisatie
informatie uit eigen beweging publiceert...

en voor iedereen toegankelijk maakt.

Een burger, journalist of Kamerlid
hoeft daar niet eerst om te vragen.

Momenteel maakt de Rijksoverheid
al wetten en Kamerstukken openbaar...

en sinds een juli 2021 ook beslisnota's.

Verspreid over een aantal jaar
verplicht de Woo de Rijksoverheid...

nog meer informatiecategorieën
actief openbaar te maken.

Al deze informatie wordt gepubliceerd op
het Platform Open Overheidsinformatie: PLOOI.

Het portaal maakt meer informatie openbaar
en maakt informatie makkelijker vindbaar.

De Woo verplicht overheidsorganisaties...

om zo veel mogelijk andere informatie
actief openbaar te maken.

Met name over grote thema's...

is het belangrijk dat overheidsorganisaties
ruimhartig informatie en kennis delen.

Dat maakt beter inzichtelijk
hoe beleid tot stand is gekomen...

wat het heeft opgeleverd
en wat met inzichten is gedaan.

Het is belangrijk om je als organisatie nu al
voor te bereiden op actieve openbaarmaking...

en de informatiehuishouding
daarvoor op orde te brengen.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam
Digitale Informatiehuishouding...

ontwikkelt producten die organisaties ondersteunen
bij de transitie naar meer actieve openbaarmaking.

Denk aan e-learnings,
een stappenplan en een handreiking.

Je vindt deze producten
op www.open-overheid.nl.

Vraag ook binnen je eigen organisatie
naar instructies en andere hulpmiddelen.

Activiteiten

Werksessies Woo-verzoeken en informatiehuishouding voor medewerkers

In samenwerking met ICTU organiseert RDDI werksessies over de informatiehuishouding over het behandelen van Woo-verzoeken. De werksessies zijn bedoeld voor Woo-functionarissen, Woo-coördinatoren en informatieprofessionals of -projectleiders bij de Rijksoverheid die zich bezighouden met (verbetering van de aanpak van) Woo-verzoeken, bijvoorbeeld als onderdeel van het actieplan Open op Orde.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Werksessies Woo-verzoeken en informatiehuishouding voor leidinggevenden

In samenwerking met ICTU organiseert RDDI werksessies over de informatiehuishouding onder het behandelen van Woo-verzoeken. De werksessies zijn bedoeld voor (uitsluitend) leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor (verbetering van) het Woo-proces binnen hun organisatie.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

INNovember 2022

INNOvember 2022 draait het om het uitwisselen van innovatieve ideeën, tips en tricks, geïnspireerd raken door innovatieve verhalen, leren van elkaar en om het versterken van de netwerken rond specifieke innovaties en technologieën. En dat een hele maand lang!

Activiteitendata

 • Datum -
 • Tijd
 • Locatie Hybride

ECP Jaarfestival 2022

Op 17 november vindt het ECP Jaarfestival 2022 plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Ontmoeting, inspiratie, kennis delen & opdoen en verbinding staan centraal tijdens dit live festival. Centrale thema dit jaar: De vibe shift van het digitale tijdperk.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Fokker Terminal Den Haag

Nieuws

Meer nieuws