Home

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt rijksorganisaties bij het organiseren, vindbaar en duurzaam toegankelijk maken van alle digitale informatie. Samen met experts werken we projectmatig aan oplossingen voor veel voorkomende knelpunten.

Samen met andere informatieprofessionals en departementen maken we rijksbrede kaders, handreikingen en andere praktische instrumenten waar rijksorganisaties mee aan de slag kunnen. Ook helpen we steeds vaker bij de implementatie van deze middelen. RDDI draagt ook bij aan gedragsverandering van rijksmedewerkers, het ontwikkelen van het vakmanschap voor informatiespecialisten en de toekomstverkenning van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. 

Waarom informatiehuishouding?

Een goede informatiehuishouding helpt de Rijksoverheid gegevens beter op te slaan, te beheren en te delen. Het ruimer en actiever informatie delen van informatie maakt beleidskeuzes transparanter, helpt rijksorganisaties beter te functioneren en draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Lees meer op de pagina Wat is informatiehuishouding?.

Activiteiten

Webinar van Leerhuis Informatiehuishouding & VNG met hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne

Welke uitdagingen doen zich voor bij het balanceren van openbaarheid en privacywetgeving bij de toegang tot gearchiveerde informatie? Kunnen technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) invloed hebben op de manier waarop we omgaan met informatie en privacy? En hoe zit het met verantwoordelijkheid en zeggenschap? Deze en nog veel meer vragen zullen aan bod komen tijdens het webinar.  In dit webinar van 28 september hebben we niemand minder dan Gerrit-Jan Zwenne als keynote spreker. Hij neemt ons mee in de wereld van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de raakvlakken met de archiefwet. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Dag van de Bedrijfsvoering 2023

Zet vrijdag 13 oktober alvast in je agenda want dan is het de Dag van de Bedrijfsvoering. Het doel van deze dag is om van elkaar te leren en kennis en ervaring uit te wisselen om elkaar te versterken en grenzeloos samen te werken. Thema dit jaar is ‘Klaar voor de toekomst: wendbaar en waardenvol werken in de bedrijfsvoering’.

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag

Masterclass voor Actieve openbaarmaking voor leidinggevenden schaal 12 t/m 15

De Masterclass Actieve openbaarmaking voor leidinggevenden van schaal 12 t/m 15 wordt georganiseerd door het Leerhuis Informatiehuishouding. Sinds de inwerkingtreding van de Wet open overheid op 1 mei 2022 is het thema Actieve openbaarmaking extra urgent. Tijdens deze masterclass voer je het gesprek over wat dat betekent voor je werk en je rol als leidinggevende.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws