Home

Welkom op de website van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Hier vind je informatie over hoe het Rijk werkt aan een  flexibele en duurzame informatiehuishouding waarbij het gaat om de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen rijksorganisaties. Lees meer over informatiehuishouding.

Deze website richt zich primair op informatieprofessionals binnen het Rijk. Ook is binnen deze site specifieke informatie te vinden voor rijksmedewerkers.

Agenda

Kennissessie voor Informatieprofessionals bij de Rijksoverheid

Vanuit het Kennisnetwerk Informatie en Archief, RDDI, VNG en het Nationaal Archief wordt op 4 februari a.s. een kennissessie georganiseerd voor Informatieprofessionals binnen de rijksoverheid. Bij deze nodigen wij jullie uit voor deze sessie! Het doel van deze sessie is om onderling kennis en ervaringen te laten uitwisselen over verschillende onderwerpen met betrekking tot informatie- en archiefbeheer. Op 4 februari gaat dit met behulp van drie verhalen en een goed gesprek.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Archiefdagen 2021 Let's go digital: Informatiewet

Op 11 februari is de Informatiewet het onderwerp van een ontmoetingssessie waar Fieke Krikhaar te gast is. Deze sessie wordt georganiseerd door KVAN archivarissen en voor deze sessie kunt u zich ook aanmelden. De sessie gaat over informatie beheer: er is een wet nodig die  transparantie en openbaarheid regelt en een goede archieffunctie garandeert. Meer informatie kun je vinden op de website van KIA.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Lancering Actieplan Open Overheid

Op dinsdagochtend 16 februari vindt tussen 10:00 en 11:30 uur de online lancering plaats van het nieuwe Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Meer informatie over de sprekers en invulling van het programma lees je op de website. Meld je aan voor de lancering Actieplan Open Overheid 2020-2022!

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws