Home

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) ondersteunt de rijksoverheid om bij het hele Rijk de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken.

Wet open overheid

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Op 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. De animatie vertelt meer over de Woo. Ook kun je meer lezen over de Woo op de pagina deWooDatZitZo.

BEELDTEKST:
Informatiehuishouding en de Wet open overheid

Op een mei 2022 treedt de nieuwe
Wet open overheid in werking, de Woo.

Deze vervangt de huidige
Wet openbaarheid van bestuur, de Wob.

De Woo stimuleert actieve openbaarmaking
van overheidsinformatie.

Het motto wordt: Open, tenzij.

Dat betekent dat een overheidsorganisatie
informatie uit eigen beweging publiceert...

en voor iedereen toegankelijk maakt.

Een burger, journalist of Kamerlid
hoeft daar niet eerst om te vragen.

Momenteel maakt de Rijksoverheid
al wetten en Kamerstukken openbaar...

en sinds een juli 2021 ook beslisnota's.

Verspreid over een aantal jaar
verplicht de Woo de Rijksoverheid...

nog meer informatiecategorieën
actief openbaar te maken.

Al deze informatie wordt gepubliceerd op
het Platform Open Overheidsinformatie: PLOOI.

Het portaal maakt meer informatie openbaar
en maakt informatie makkelijker vindbaar.

De Woo verplicht overheidsorganisaties...

om zo veel mogelijk andere informatie
actief openbaar te maken.

Met name over grote thema's...

is het belangrijk dat overheidsorganisaties
ruimhartig informatie en kennis delen.

Dat maakt beter inzichtelijk
hoe beleid tot stand is gekomen...

wat het heeft opgeleverd
en wat met inzichten is gedaan.

Het is belangrijk om je als organisatie nu al
voor te bereiden op actieve openbaarmaking...

en de informatiehuishouding
daarvoor op orde te brengen.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam
Digitale Informatiehuishouding...

ontwikkelt producten die organisaties ondersteunen
bij de transitie naar meer actieve openbaarmaking.

Denk aan e-learnings,
een stappenplan en een handreiking.

Je vindt deze producten
op www.open-overheid.nl.

Vraag ook binnen je eigen organisatie
naar instructies en andere hulpmiddelen.

Open-overheid.nl: een volledig aanbod instrumenten, diensten en kaders

Vergroot afbeelding In een geel kader staat een vrouw. Ze draagt een bril en lacht. Ze heeft haar handen in elkaar geslagen.
Beeld: ©Open Overheid

Open-overheid.nl is een initiatief van het Programma Open Overheid in samenwerking met ondersteunende organisaties binnen het Rijk. De website voorziet in het volledige aanbod van instrumenten, diensten en kaders waar rijksorganisaties mee aan de slag kunnen: dé basis voor het werken aan een open overheid. 

De website Open Overheid is bedoeld voor rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. 

Ga naar open-overheid.nl.

Activiteiten

Online masterclass actieve openbaarmaking voor leidinggevenden schaal 12 t/m 14

Op 11 april organiseert RDDI een online masterclass waarin je wordt bijgepraat over zowel de noodzaak als de effecten van Actieve Openbaarmaking. Onder leiding van een gespreksleider ga je met elkaar in dialoog om zo te achterhalen wat jouw rol is in dit proces en hoe je dit in goede banen kan leiden. Ook ga je deze middag aan de slag met een serious game waarin je op zoek gaat naar informatie om vervolgens te bepalen hoe en wanneer je deze openbaar maakt. Meld je dus snel aan!

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Training Gedragsverandering en overheidsinformatie voor leidinggevenden op 18 april

Een goed functionerende overheid vormt de basis van onze democratie. Dat begint bij volledige, betrouwbare en transparante overheidsinformatie. De komende jaren verbetert de manier waarop we bij de Rijksoverheid omgaan met informatie. Ambtenaren weten en voelen zich verantwoordelijk voor hun bijdrage aan goede informatiehuishouding. Het management geeft hier aandacht aan, geeft het goede voorbeeld en stuurt hierop.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Den Haag (of Incompany)

Nieuws

Meer nieuws