Home

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt rijksorganisaties bij het organiseren, vindbaar en duurzaam toegankelijk maken van alle digitale informatie. Samen met experts werken we projectmatig aan oplossingen voor veel voorkomende knelpunten.

Samen met andere informatieprofessionals en departementen maken we rijksbrede kaders, handreikingen en andere praktische instrumenten waar rijksorganisaties mee aan de slag kunnen. Ook helpen we steeds vaker bij de implementatie van deze middelen. RDDI draagt ook bij aan gedragsverandering van rijksmedewerkers, het ontwikkelen van het vakmanschap voor informatiespecialisten en de toekomstverkenning van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. 

Waarom informatiehuishouding?

Een goede informatiehuishouding helpt de Rijksoverheid gegevens beter op te slaan, te beheren en te delen. Het ruimer en actiever informatie delen van informatie maakt beleidskeuzes transparanter, helpt rijksorganisaties beter te functioneren en draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Lees meer op de pagina Wat is informatiehuishouding?.

Activiteiten

CIO-dag 2024

Hoe werken we als overheid digitaal veilig? Hoe kunnen algoritmes helpen bij ons werk? Wat betekent I-vakmanschap voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Hoe benutten we de kracht van nieuw talent, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor het I-domein van de overheid? Dat en meer komt aan de orde op de CIO-dag 2024 voor CIO's, CTO's, CISO's en I-adviseurs.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Theater Amare, Den Haag

Od Kennissessie 2024

Het is duidelijk dat veranderende wetgeving haar stempel drukt op de informatiehuishouding. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van informatieprofessionals? De derde editie van de Od Kennissessie ‘Informatiewetten vertaald naar de praktijk’ gaat met presentaties, workshops en discussies uitgebreid in op de weerbarstige relatie tussen wet- en regelgeving en duurzaam toegankelijke informatie. En RDDI en het Leerhuis Informatiehuishouding zijn er natuurlijk bij.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie The Colour Kitchen, Utrecht

Masterclass actieve openbaarmaking

Verrijk jouw leiderschapsvaardigheden! Tijdens deze masterclass wordt de noodzaak van actieve openbaarmaking besproken. Je gaat onder leiding van een gespreksleider met elkaar in dialoog om zo te achterhalen wat jouw rol is in dit proces en welke instrumenten beschikbaar zijn om dit in goede banen te leiden.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Hoftoren, Den Haag

Nieuws

Meer nieuws