Home

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) ondersteunt de rijksoverheid om bij het hele Rijk de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken.

Wet open overheid

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Op 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. De animatie vertelt meer over de Woo. Ook kun je meer lezen over de Woo op de pagina deWooDatZitZo.

BEELDTEKST:
Informatiehuishouding en de Wet open overheid

Op een mei 2022 treedt de nieuwe
Wet open overheid in werking, de Woo.

Deze vervangt de huidige
Wet openbaarheid van bestuur, de Wob.

De Woo stimuleert actieve openbaarmaking
van overheidsinformatie.

Het motto wordt: Open, tenzij.

Dat betekent dat een overheidsorganisatie
informatie uit eigen beweging publiceert...

en voor iedereen toegankelijk maakt.

Een burger, journalist of Kamerlid
hoeft daar niet eerst om te vragen.

Momenteel maakt de Rijksoverheid
al wetten en Kamerstukken openbaar...

en sinds een juli 2021 ook beslisnota's.

Verspreid over een aantal jaar
verplicht de Woo de Rijksoverheid...

nog meer informatiecategorieën
actief openbaar te maken.

Al deze informatie wordt gepubliceerd op
het Platform Open Overheidsinformatie: PLOOI.

Het portaal maakt meer informatie openbaar
en maakt informatie makkelijker vindbaar.

De Woo verplicht overheidsorganisaties...

om zo veel mogelijk andere informatie
actief openbaar te maken.

Met name over grote thema's...

is het belangrijk dat overheidsorganisaties
ruimhartig informatie en kennis delen.

Dat maakt beter inzichtelijk
hoe beleid tot stand is gekomen...

wat het heeft opgeleverd
en wat met inzichten is gedaan.

Het is belangrijk om je als organisatie nu al
voor te bereiden op actieve openbaarmaking...

en de informatiehuishouding
daarvoor op orde te brengen.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam
Digitale Informatiehuishouding...

ontwikkelt producten die organisaties ondersteunen
bij de transitie naar meer actieve openbaarmaking.

Denk aan e-learnings,
een stappenplan en een handreiking.

Je vindt deze producten
op www.open-overheid.nl.

Vraag ook binnen je eigen organisatie
naar instructies en andere hulpmiddelen.

Open-overheid.nl: een volledig aanbod instrumenten, diensten en kaders

Vergroot afbeelding In een geel kader staat een vrouw. Ze draagt een bril en lacht. Ze heeft haar handen in elkaar geslagen.
Beeld: ©Open Overheid

Open-overheid.nl is een initiatief van het Programma Open Overheid in samenwerking met ondersteunende organisaties binnen het Rijk. De website voorziet in het volledige aanbod van instrumenten, diensten en kaders waar rijksorganisaties mee aan de slag kunnen: dé basis voor het werken aan een open overheid. 

De website Open Overheid is bedoeld voor rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. 

Ga naar open-overheid.nl.

Activiteiten

Introductie zaakgericht werken

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met Zaakgericht Werken binnen de organisatie.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Klassikaal: fysiek of online

Digitale vernietiging

Vernietigen van informatie is een plicht voor overheidsorganisaties. Selecteren en vernietigen in de analoge informatiehuishouding kent voor de meeste informatiebeheerders geen geheimen meer. Dat geldt niet voor vernietigen van digitale informatie. Door de manier waarop digitale informatie wordt bewaard spelen andere aspecten een rol. In een digitale wereld is het simpel ‘deleten’ van een file niet voldoende om verantwoord te vernietigen.

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie Klassikaal (fysiek of online)

Introductie SharePoint en informatiehuishouding

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die te maken hebben of krijgen met het duurzaam toegankelijk maken van informatie in de applicatie Microsoft SharePoint binnen de eigen organisatie.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Klassikaal (fysiek of online) 

Training Gedragsverandering en overheidsinformatie voor leidinggevenden | start op 17, 18, 19, 23, 25 of 27 januari

Als rijksambtenaar werk je dagelijks met allerlei vormen van belangrijke informatie. Die informatie moet veilig worden opgeslagen en nu en in de toekomst toegankelijk en deelbaar zijn. De eisen op het gebied van informatiehuishouding kunnen een uitdaging zijn. Voor een betrouwbare en transparante overheid zijn actieve openbaarmaking en goede digitale informatiehuishouding cruciaal. Die werkwijzen staan of vallen met procedures en systemen, maar net zo goed met het gedrag van rijksambtenaren.

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Module 1 vindt plaats in Utrecht. De Overige modules zijn in Den Haag

Introductie datamanagement voor informatiebeheerders

De cursus is bedoeld voor medewerkers in de informatiedienstverlening of business- en lijnfuncties die. Er is geen technische IT-kennis nodig voor het volgen van deze cursus.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie klassikaal (fysiek of online)

Marketing binnen informatiehuishouding

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die hun eigen rol, eigen diensten en producten en het vakgebied op de juiste wijze willen positioneren zodat voor alle stakeholders de toegevoegde waarde van informatiebeheer duidelijk is.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie klassikaal (fysiek of online)

Nieuws

Meer nieuws