Mythe 7 Je slaat documenten pas op in het DMS als je uitdienst gaat toch?
Beeld: ©RDDI
Mythe 1 Informatie huishouding is onbelangrijk
Beeld: ©RDDI
Mythe Het hele systeem is een grote chaos
Beeld: ©RDDI
Mythe 14 ik maak niet alle stukken openbaar omdat.....
Beeld: ©RDDI
Mythe 12 Ik sla vertrouwelijke documenten niet vindbaar op......
Beeld: ©RDDI
Mythe 15 Opslaan gaat toch nooit fout?.......
Beeld: ©RDDI
Mythe 2 Informatiehuishouding kost veel tijd
Beeld: RDDI
Mythe 3 Informatiehuishouding is werk van specialisten niet van mij?
Beeld: ©RDDI
Mythe 9 Alles in het DMS is WOB-baar.........
Beeld: ©RDDI
Mythe 6 Alles is terugvindbaar in een DMS..............
Beeld: ©RDDI
Mythe 11 Alles moet bewaard worden in een DMS........
Beeld: ©RDDI

Home

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) werkt samen met experts projectmatig aan oplossingen voor veel voorkomende knelpunten in de digitale informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Wij helpen Rijksorganisaties bij het organiseren, vindbaar en duurzaam toegankelijk maken van alle digitale informatie. RDDI ontwikkelt samen met andere informatieprofessionals en departementen rijksbrede kaders, handreikingen en andere praktische instrumenten waar Rijksorganisaties mee aan de slag kunnen. RDDI draagt ook bij aan gedragsverandering van Rijksmedewerkers, het ontwikkelen van het vakmanschap voor informatiespecialisten en het verkennen van de toekomst van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. Naast productontwikkeling, kennisvergroting en bewustwording, richten we ons steeds meer op ondersteuning bij de daadwerkelijke implementatie bij Rijksorganisaties.

De Rijksoverheid werkt aan meer openbaarheid en transparantie. Dit van belang voor het vertrouwen in de overheid.  Door ruimer en actiever overheidsinformatie te delen, neemt de transparantie rondom beleidskeuzes toe. Openheid draagt ook bij aan het goed functioneren van de overheid. Een goede informatiehuishouding stelt de Rijksoverheid daarbij in staat om op een betrouwbare en transparante wijze haar taken uit te voeren. Informatiehuishouding richt zich op de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens. Het verbeteren van de informatiehuishouding is belangrijk én actueel, omdat onze samenleving en de overheid steeds digitaler worden.

Activiteiten

Open Donderdag over 'De menselijke maat van informatiehuishouding'

De analogie tussen informatiehuishouding in de maatschappij en in het lichaam inspireert tot een nieuwe manier van denken en ontwerpen: een 'menselijke maat' van informatiehuishouding.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Bij Nationaal Archief in Den Haag

Werkconferentie Open Overheid

Op 7 juni wordt voor de tweede keer de Werkconferentie Open Overheid georganiseerd. Hét event waar Rijk en onderwijs elkaar ontmoeten om het vakgebied informatiehuishouding verder vorm te geven.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Het Spoorwegmuseum in Utrecht

Masterclass Actieve Openbaarmaking

De Masterclass Actieve openbaarmaking voor leidinggevenden van schaal 15 en hoger en ook voor leidinggevenden in schaal 12, 13, 14 en evt. 15 wordt georganiseerd door Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) en RDDI. Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid op 1 mei 2022 is het thema openbaarmaking extra urgent.  Grijp daarom je kans en schrijf je snel in!

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

GovTechDay 2023

Maatschappelijke uitdagingen en behoeften zijn steeds beter en vaker met technologie te adresseren. Onze samenleving kenmerkt zich door een ‘technologische cultuur’. De overheid kan daarbij niet achterblijven en zal haar publieke diensten continu moeten vernieuwen. Technologieën die daarvoor beschikbaar zijn, noemen we wel GovTech. Het zijn maatschappelijk-technische oplossingen voor de customer journey van burgers en bedrijven bij de overheid.​

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie TU Delft

Keukentafelsessie #9

Op donderdag 22 juni 2023 vindt de negende in een reeks keukentafelsessies plaats. Het thema van deze sessie wordt binnenkort bekend gemaakt. De keukentafelsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding bij iBestuur online te volgen. Kijkers kunnen een actieve bijdrage leveren via Mentimeter en door via de chat vragen te stellen of suggesties aan te dragen.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws