Mythe 7 Je slaat documenten pas op in het DMS als je uitdienst gaat toch?
Mythe 1 Informatie huishouding is onbelangrijk
Mythe Het hele systeem is een grote chaos
Mythe 14 ik maak niet alle stukken openbaar omdat.....
Mythe 12 Ik sla vertrouwelijke documenten niet vindbaar op......
Mythe 15 Opslaan gaat toch nooit fout?.......
Mythe 2 Informatiehuishouding kost veel tijd
Mythe 3  Informatiehuishouding is werk van specialisten niet van mij?
Mythe 9 Alles in het DMS is WOB-baar.........
Mythe 6 Alles is terugvindbaar in een DMS..............
Mythe 11 Alles moet bewaard worden in een DMS........

Home

Bekijk de animatie: actieve openbaarmaking en informatiehuishouding, wat houdt het in?

Actieve openbaarmaking en informatiehuishouding, wat houdt het in?

BEELDTEKST:
Informatiehuishouding en de Wet open overheid

Op een mei 2022 treedt de nieuwe
Wet open overheid in werking, de Woo.

Deze vervangt de huidige
Wet openbaarheid van bestuur, de Wob.

De Woo stimuleert actieve openbaarmaking
van overheidsinformatie.

Het motto wordt: Open, tenzij.

Dat betekent dat een overheidsorganisatie
informatie uit eigen beweging publiceert...

en voor iedereen toegankelijk maakt.

Een burger, journalist of Kamerlid
hoeft daar niet eerst om te vragen.

Momenteel maakt de Rijksoverheid
al wetten en Kamerstukken openbaar...

en sinds een juli 2021 ook beslisnota's.

Verspreid over een aantal jaar
verplicht de Woo de Rijksoverheid...

nog meer informatiecategorieën
actief openbaar te maken.

Al deze informatie wordt gepubliceerd op
het Platform Open Overheidsinformatie: PLOOI.

Het portaal maakt meer informatie openbaar
en maakt informatie makkelijker vindbaar.

De Woo verplicht overheidsorganisaties...

om zo veel mogelijk andere informatie
actief openbaar te maken.

Met name over grote thema's...

is het belangrijk dat overheidsorganisaties
ruimhartig informatie en kennis delen.

Dat maakt beter inzichtelijk
hoe beleid tot stand is gekomen...

wat het heeft opgeleverd
en wat met inzichten is gedaan.

Het is belangrijk om je als organisatie nu al
voor te bereiden op actieve openbaarmaking...

en de informatiehuishouding
daarvoor op orde te brengen.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam
Digitale Informatiehuishouding...

ontwikkelt producten die organisaties ondersteunen
bij de transitie naar meer actieve openbaarmaking.

Denk aan e-learnings,
een stappenplan en een handreiking.

Je vindt deze producten
op www.informatiehuishouding.nl.

Vraag ook binnen je eigen organisatie
naar instructies en andere hulpmiddelen.

Activiteiten

17 mei training marketing voor informatieprofessionals van start!

Informatiebeheer heeft veel te bieden voor jouw afdeling of organisatieonderdeel. Maar weet iedereen dat wel? Zijn je collega’s op de hoogte van het aanbod van producten en diensten? Kennen zij jouw toegevoegde waarde? In tijden van verandering is het van belang dat al je (potentiële) klanten/gebruikers en andere belanghebbenden weten wat informatiebeheer kan bieden. Leer hoe je marketing en communicatie in kunt zetten om op de juiste manier onder de aandacht te komen en zo je doelen te bereiken.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Klassikaal (online via Webex)

3-daagse training Adviesvaardigheden

Informatiebeheer heeft veel te bieden voor jouw afdeling of organisatieonderdeel. Maar weet iedereen dat wel? Zijn je collega’s op de hoogte van het aanbod van producten en diensten? Kennen zij jouw toegevoegde waarde? In tijden van verandering is het van belang dat al je (potentiële) klanten/gebruikers en andere belanghebbenden weten wat informatiebeheer kan bieden. Leer hoe je marketing en communicatie in kunt zetten om op de juiste manier onder de aandacht te komen en zo je doelen te bereiken.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Klassikaal (online via Webex)

20 mei gaat de training Microsoft 365 / Sharepoint en informatiebeheer van start!

De functionaliteiten van SharePoint Online in Microsoft 365 worden voortdurend aangepast en verbeterd. Bij het digitaal werken en archiveren bieden deze functionaliteiten veel mogelijkheden, maar zonder zorgvuldige inrichting wordt SharePoint een onbeheersbaar platform. Consistentie in regels, processen en gedrag van het beheer zorgen voor de noodzakelijke efficiency en beheersbaarheid. Als recordsmanager of adviseur, of in een vergelijkbare functie, kun je al vanaf het moment waarop de informatie-architectuur wordt ontworpen een belangrijke adviserende rol vervullen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Klassikaal (online via Webex)

Nieuws

Meer nieuws