Home

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt rijksorganisaties bij het organiseren, vindbaar en duurzaam toegankelijk maken van alle digitale informatie. Samen met experts werken we projectmatig aan oplossingen voor veel voorkomende knelpunten.

Samen met andere informatieprofessionals en departementen maken we rijksbrede kaders, handreikingen en andere praktische instrumenten waar rijksorganisaties mee aan de slag kunnen. Ook helpen we steeds vaker bij de implementatie van deze middelen. RDDI draagt ook bij aan gedragsverandering van rijksmedewerkers, het ontwikkelen van het vakmanschap voor informatiespecialisten en de toekomstverkenning van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. 

Waarom informatiehuishouding?

Een goede informatiehuishouding helpt de Rijksoverheid gegevens beter op te slaan, te beheren en te delen. Het ruimer en actiever informatie delen van informatie maakt beleidskeuzes transparanter, helpt rijksorganisaties beter te functioneren en draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Lees meer op de pagina Wat is informatiehuishouding?.

Activiteiten

Webinar: Open Gov Challenge

Het Open Government Partnership (OGP) is op zoek naar ambitieuze en innovatieve open overheidsinitiatieven om deel te nemen aan de Open Gov Challenge. Tijdens dit webinar hoor je daar meer over.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Inloopspreekuur 'Ervaring opdoen actieve openbaarmaking'

Heb je vragen over de werkdefinities van de informatiecategorieën of over het openbaar maken via de Woo-index? Via digitale inloopspreekuren kun je deze gaan stellen. De inloopspreekuren vinden maandelijks plaats en zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal via Teams

Ontbijtsessie 2 jaar Woo & Transparantieprijs

In mei is de Woo 2 jaar van kracht. In dat kader is er donderdagochtend 23 mei een ontbijtsessie met onder anderen Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Digitalisering. Ook wordt die ochtend de Transparantieprijs uitgereikt. Meer informatie volgt binnenkort. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Bibliotheek Den Haag

Nieuws

Meer nieuws