Home

Welkom op de website van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Hier vind je informatie over hoe het Rijk werkt aan een  flexibele en duurzame informatiehuishouding waarbij het gaat om de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen rijksorganisaties. Lees meer over informatiehuishouding.

Deze website richt zich primair op informatieprofessionals binnen het Rijk. Ook is binnen deze site specifieke informatie te vinden voor rijksmedewerkers.

Activiteiten

Uitnodiging toelichting start wijziging Archiefbesluit en Archiefregeling

Op dit moment ligt het concept wetsvoorstel voor de ‘Archiefwet 2021’ bij de Raad van State voor advies. De wetswijziging maakt het noodzakelijk de onderliggende regelgeving ook aan te passen. Deze wijzigingen worden in 2021 voorbereid. Op 25 maart verzorgt het ministerie van OCW voor alle geïnteresseerden een toelichting op de wijziging van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. In deze bijeenkomst zullen medewerkers van het projectteam ingaan op het proces en een overzicht geven van de te verwachten wijzigingen op de belangrijkste thema’s.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws