Home

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt rijksorganisaties bij het organiseren, vindbaar en duurzaam toegankelijk maken van alle digitale informatie. Samen met experts werken we projectmatig aan oplossingen voor veel voorkomende knelpunten.

Samen met andere informatieprofessionals en departementen maken we rijksbrede kaders, handreikingen en andere praktische instrumenten waar rijksorganisaties mee aan de slag kunnen. Ook helpen we steeds vaker bij de implementatie van deze middelen. RDDI draagt ook bij aan gedragsverandering van rijksmedewerkers, het ontwikkelen van het vakmanschap voor informatiespecialisten en de toekomstverkenning van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. 

Waarom informatiehuishouding?

Een goede informatiehuishouding helpt de Rijksoverheid gegevens beter op te slaan, te beheren en te delen. Het ruimer en actiever informatie delen van informatie maakt beleidskeuzes transparanter, helpt rijksorganisaties beter te functioneren en draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Lees meer op de pagina Wat is informatiehuishouding?.

Activiteiten

Week van Grip op Informatie

Ook de 9e week van Grip op Informatie van VNG-realisatie staat in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. 

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd
  • Locatie Fysiek en online

Informatiebeheer ontmoet: Privacy by Design

Het Leerhuis Informatiehuishouding organiseert samen met het Nationaal Archief een nieuwe reeks Informatiebeheer ontmoet: Privacy by Design! In 3 bijeenkomsten, met adviseurs uit in het I-domein van de overheid, ict’ers die systemen inrichten, privacy officers, privacy juristen en functionarissen gegevensbescherming bespreken we casussen uit de eigen praktijk. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie OCW, Hoftoren

Demo Donderdag: Tijd voor tijdlijnen - samenhang in data

Vanuit het perspectief van de burger is het van belang dat overheidsinformatie wordt voorzien van context. Losse gegevens vertalen zich immers niet automatisch in wijsheid bij het maken van politieke keuzes. Het promotieonderzoek van Max Muller (Nationaal Archief en Universiteit Utrecht) helpt bij het vinden van die samenhang en bevordert zo de democratische besluitvorming.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Nationaal Archief

Nieuws

Meer nieuws