Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Rijk werkt aan een  flexibele en duurzame informatiehuishouding waarbij het gaat om de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen rijksorganisaties. Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) ondersteunt de rijksoverheid om bij het hele Rijk de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken.

Aan deze visie werkt het RDDI door:

  • ondersteunende kaders/handreikingen te bieden die via pilots en/of experimenten in de praktijk worden beproefd.
  • waar nodig, met rijksbrede generieke voorzieningen  te komen die de leverancier ontwikkelt.
  • kennis- en informatie uitwisseling met betrokkenen te stimuleren en bevorderen.
  • zorg te dragen  voor stroomlijning met de Archiefwet (wordt herzien, gereed 2021) in nauwe samenwerking met OCW en het Nationaal Archief.

Lees meer over informatiehuishouding.

Deze website richt zich primair op informatieprofessionals binnen het Rijk. Ook is binnen deze site specifieke informatie te vinden voor rijksmedewerkers.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RDDI

Als programma kennen we de ontwikkelingen en horen we de vragen. We zijn gedreven professionals en benutten onze ervaring voor het verder ontwikkelen en innoveren van de overheid. Wij streven ernaar de departementen te helpen hun informatie voor de toekomst veilig te stellen en duurzaam toegankelijk te maken.

RDDI is een programma dat bestaat uit projecten.  OCW en BZK zijn gezamenlijk opdrachtgever van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Voor OCW wordt deze rol vervuld door SG OCW en bij BZK door DGOO.

RDDI is coalitielid van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en is daarmee onder meer betrokken bij de organisatie van de keukentafelsessies van de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Nieuws over ons

‘Geef stagiairs vooral nu een kans’

Beeld: ©RDDI

Het vinden van een stage is voor veel studenten niet makkelijk in coronatijd. Dat merkten we ook bij RDDI. Nog nooit kregen we zoveel reacties op de stagevacatures. ‘In september zijn acht stagiairs bij ons gestart, en in november komen er nog eens twee bij. Ik ben blij dat wij hen die kans kunnen bieden’, aldus Jacqueline Rutjens, directeur RDDI.