Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Het Rijk werkt aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding waarbij het gaat om de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen rijksorganisaties. Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) ondersteunt de rijksoverheid om bij het hele Rijk de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken.