Organisatie RDDI

RDDI is een programma dat bestaat uit projecten. Het programmaplan en de projecten worden ter goedkeuring aan de Stuurgroep voorgelegd. OCW en BZK zijn gezamenlijk opdrachtgever van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Voor OCW wordt deze rol vervuld door SG OCW en bij BZK door DGOO.