Partners en platforms

RDDI werkt projectmatig aan generieke oplossingen voor veel voorkomende knelpunten in de digitale informatiehuishouding. Dit doen we samen met andere Rijksoverheidsorganisaties en kennispartners, deze noemen we ook wel stelselpartijen. Ieder vanuit onze eigen kennis en expertise. We betrekken in ons werk de departementen en uitvoeringsorganisaties om zo tot de  meest effectieve en doeltreffende oplossingen te komen. De interactie met onze partners is een centrale pijler van onze gezamenlijke veranderopgave. Samen werken we aan een open overheid, met als doel het vertrouwen in de overheid te herstellen en verbeteren.
 

Op deze pagina zetten we de stelselpartners en experts met wie we samen werken centraal. En verwijzen we naar platforms voor kennisdeling en dialoog.

Partners

Platforms