Partners en platforms

RDDI werkt projectmatig aan generieke oplossingen voor veel voorkomende knelpunten in de digitale informatiehuishouding. Dit doen we samen met andere Rijksoverheidsorganisaties en kennispartners, deze noemen we ook wel stelselpartijen. Ieder vanuit onze eigen kennis en expertise. We betrekken de departementen en uitvoeringsorganisaties in ons werk om zo tot de meest effectieve en doeltreffende oplossingen te komen. De interactie met onze partners is een centrale pijler van onze gezamenlijke veranderopgave. Samen werken we aan een open overheid, met als doel het vertrouwen in de overheid te herstellen en verbeteren.

Partners

Platforms