Multidisciplinaire teams IHH

De multidisciplinaire projectteams informatiehuishouding (IHH-teams) helpen rijksorganisaties hun informatiehuishouding op orde te brengen én te houden. Onze medewerkers zijn onderdeel van het rijksbrede kennisnetwerk van departementen, uitvoeringsorganisaties, CIO Rijk, RDDI en het Nationaal Archief. De IHH-teams zijn een initiatief van Doc-Direkt en I-Interim Rijk. Op deze pagina leggen we uit wat de teams kunnen betekenen en hoe u contact kunt opnemen.

"Na vertrek van het IHH-team heeft uw organisatie de handvatten in huis om met eigen mensen de informatiehuishouding op orde te houden!"

U wilt de informatiehuishouding in uw organisatie beter op orde hebben én houden. Daar heeft u hulp bij nodig van experts, die ook nog eens thuis moeten zijn in verschillende disciplines. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om deze experts snel bij elkaar te krijgen. Is dit herkenbaar? Dan zijn de multidisciplinaire projectteams IHH mogelijk dé oplossing.

Vergroot afbeelding Collega's praten met elkaar bij een bureau achter een laptop
Beeld: ©Ministerie van OCW

De IHH-teams: Waar helpen wij u mee?

Compleet pakket 

IHH-teams staan uw departement bij met het op orde brengen van uw informatiehuishouding, toegespitst op uw situatie. Wij kennen de rijksbrede kaders en passen deze toe. Wij geven advies én helpen met de implementatie. Zo komt uw informatiehuishouding snel op orde!

Kennisoverdracht

IHH-teams leiden uw medewerkers op en nemen ze mee in de veranderingen. Kennisoverdracht neemt een centrale plaats in. Bijvoorbeeld door workshops voor uw organisatie te ontwikkelen. De adviseurs kunnen tijdens de implemen tatie ook meedraaien binnen uw organisatie.

Governance

Onze adviseurs helpen u grip te krijgen op het behalen en aanscherpen van uw strategische doelstellingen met de informatiehuishouding. Ook helpen wij bij het inregelen.

Opstellen N-meting/uitvoeringstoets

Wij kunnen een N-meting of uitvoeringstoets opstellen. Of een gedeelte hiervan, zoals interviews afnemen of analyses uitwerken. Met de N-meting weet u waar uw  organisatie zich op dit moment bevindt ten aanzien van IHH. Op deze manier kunt u concrete doelstellingen en planningen formuleren. 

Uitvoering actieplan IHH

Wij helpen met het opstellen en implementeren van een plan met mijlpalen. Waar nodig worden organisatie adviseurs, informatiebeveiligingadviseurs, architecten en ondersteuners snel bijgeschakeld.

Lerend netwerk 

Wij zijn een netwerk dat leert en verbindt. We brengen u met andere informatiehuishoudingdeskundigen in contact. Hierdoor verbreedt uw netwerk en heeft u toegang tot de meest actuele informatie. 

Vergroot afbeelding Collega's praten met elkaar bij een bureau achter een laptop
Beeld: ©Ministerie van OCW

De IHH-teams: Waar zijn we goed in?

Hands-On

IHH-teams hebben executiekracht. We bedenken niet alleen de oplossingen, maar helpen die ook implementeren.

Resultaatgericht 

IHH-teams worden ingezet op trajecten die een concreet, bruikbaar resultaat opleveren. Tijdens de intake bespreken we wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Creatief

We gebruiken onze kennis en ervaring uit andere IHH opdrachten. Deze passen we creatief aan naar uw behoeften om te komen tot de beste oplossing voor uw organisatie.

Teamwork 

Per opdracht wordt een IHH-team samengesteld. Een mix van IHH-adviseurs, projectmanagers, organisatieadviseurs en collega’s binnen uw eigen staf. Informatiebeveiligings specialisten of -architecten haken aan, als dat nodig is. 

Communicatief vaardig

De teams helpen uw medewerkers op een praktische manier aan de slag. We hebben de beschikking over verschillende communicatiemiddelen, zoals e-learnings.

Bestuurlijk sensitief

IHH-teams zijn politiek-bestuurlijk sensitief en gaan goed om met tegengestelde belangen en vertrouwelijke informatie. Wij kennen de rijksbrede afspraken over IHH, zoals BIO en Virbi, en gerelateerde wet- en regelgeving zoals de Archiefwet, de archiefregeling en de Wet open overheid.

Actuele kennis

Het rapport Open op Orde, de Wet open overheid en rijksbrede richtlijnen IHH zijn leidend. Met CIO Rijk, RDDI, Nationaal Archief en het programma Open Overheid hebben wij wekelijks kennissessies om onze kennis actueel te houden. Wij ontwikkelen onze kennis ook door community’s te initiëren of deel te nemen aan bestaande initiatieven

Vergroot afbeelding Collega's praten met elkaar bij een bureau achter een laptop
Beeld: ©Ministerie van OCW

Stappenplan: Wat kunt u verwachten?

Informatie-aanvraag

Is uw interesse gewekt of heeft u nog vragen? Benader uw contactpersoon bij I-Interim Rijk of mail naar informatiehuishouding-iir@minbzk.nl.

Intakegesprek

De IHH-coördinator belt u om een intakegesprek te plannen. In dit gesprek wordt uw vraag aangescherpt.

Offerte

In de offerte die u van ons ontvangt, leggen we de te leveren inspanning vast en de beoogde (implementatie-) resultaten. U weet precies wat u van ons kunt verwachten.

Teamsamenstelling

Na akkoord op de offerte wordt een team samengesteld. Bij implementaties bestaat dit team ook uit collega’s uit uw eigen organisatie.

Uitvoering

Zodra het team beschikbaar is, start de opdracht.

Evaluatie

Voor een optimale dienstverlening zijn er tijdens het traject verschillende evaluatie-momenten. De uitkomsten gebruiken we voor de ontwikkeling van onze kennisbank en teams.

Maatwerk

Elke aanvraag is uniek. Kosten zijn afhankelijk van uw wensen en doelstellingen en de benodigde inzet van het IHH-team op de verschillende kennisgebieden.

Geen aanbesteding of btw

IHH-teams zijn rijksambtenaren. U hoeft dus geen aanbesteding op te starten of btw te betalen. U ontvangt 1 factuur voor de inzet van verschillende adviseurs.

Voordelen IHH-teams

  • 1 loket en 1 factuur voor integrale dienstverlening
  • Actuele kennis en veel ervaring
  • Onderdeel van het rijksbrede kennisnetwerk
  • Maatwerk en heldere afspraken
  • Na vertrek van het IHH-team heeft uw organisatie de handvatten in huis om met eigen mensen de informatiehuishouding op orde te houden!