Nieuw project: Kwaliteitssystemen

Wat zijn de behoeften aan ondersteuning voor de opzet en implementatie van kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen voor de informatiehuishouding bij departementen, Hoge Colleges van Staat en uitvoeringsorganisaties? Dat onderzoekt het nieuwe RDDI-project Kwaliteitssystemen.

Het project heeft gesproken met ruim 30 organisaties, ook met organisaties die niet tot de Rijksoverheid behoren maar zich wel bezighouden met kwaliteitszorg en daarmee als voorbeeld kunnen dienen. Het resultaat van dit onderzoek zal een whitepaper zijn dat antwoord geeft op de vraag: welke (rijksbrede of generieke) ondersteuning is nodig vanuit het programma Open Overheid om te komen tot een eigen kwaliteitssysteem en welke deelnemers hebben hier behoefte aan?

Deelvragen

De deelvragen die hierbij beantwoord worden zijn:

  • Welke deelnemers hebben hier behoefte aan en zijn bereid tot actieve deelname in een zogenaamde ‘kopgroep’?
  • Aan welke eisen en wensen moet een kwaliteitssysteem voor een rijksorganisatie voldoen? 
  • Welke kwaliteitssystemen of kwaliteitszorg bij departementen en andere (rijks)organisaties zijn er al en wat zijn de ervaringen hiermee?
  • Is er een behoefte aan een Community of Practice en hoe kan die het beste worden ingericht?

Een eerste concept van het whitepaper zal binnenkort worden opgeleverd.