RDDI en Leerhuis op Werkconferentie Open Overheid

Woensdag 5 juni was de Werkconferentie Open Overheid, georganiseerd door I-Partnerschap. Naast verschillende keynote-sprekers en een debat konden de deelnemers verschillende workshops bijwonen. Zo verzorgden Ilse Euser en Lotte Zwart van RDDI de sessie Actieve openbaarmaking; hoe moeilijk kan het zijn? en deed Sebo Boerma van het Leerhuis Informatiehuishouding een aanzet voor een samenwerkingsagenda voor een responsieve overheid.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Leerhuis Informatiehuishouding

Namens het project Openbaarmaking en Informatiehuishouding organiseerden Ilse Euser en Lotte Zwart de sessie Actieve openbaarmaking; hoe moeilijk kan het zijn? Overheidsorganisaties staan voor de opgave om informatie uit eigen beweging (volgens artikel 3.1 van de Woo over inspanningsverplichting) en de verplichte informatiecategorieën (artikel 3.3) openbaar te maken. In hun werk, waarin ze samen met organisaties zoeken naar praktische handvatten en oplossingen om actieve openbaarmaking makkelijker te maken, komen ze dagelijks dilemma’s tegen. Een mooi middel om die dilemma’s te verkennen is het gesprek met elkaar aangaan aan de hand van een aantal stellingen. En dat is wat Ilse en Lotte tijdens de Werkconferentie hebben gedaan.

Lotte: “Het meest waardevolle van de dag vonden we de feedback die we kregen. Zo kunnen we weer met nieuwe inzichten aan de slag!”

Met het spel ‘Over de streep’ gingen de deelnemers enthousiast met verschillende stellingen aan de slag. Eén van de stellingen luidde: ‘Dossiers mogen pas openbaar zodra de betreffende besluitvorming definitief is’. De zaal was verdeeld: het is spannend om dossiers die nog niet ‘af’ zijn te delen met een groter publiek. Tegelijkertijd zorgt tussentijds openbaar maken van informatie ervoor dat een burger of journalist kan participeren in besluitvorming en dat geluiden uit de samenleving meegenomen kunnen worden bij de beleidsvorming. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RDDI

Een mooi voorbeeld hiervan is het Landbouwakkoord; alle documenten en berichten zijn destijds real-time gepubliceerd en te vinden op Rijksoverheid.nl.

Meer weten over de informatiecategorieën en werkdefinities? Kijk hier. Meer over het project Openbaarmaking en Informatiehuishouding lees je hier.

Samenwerking met onderwijs

Het Leerhuis Informatiehuishouding organiseerde op de werkconferentie een workshop om een aanzet te doen voor een samenwerkingsagenda met het onderwijs gericht op de responsieve overheid. Of zoals een van de sprekers zei ‘de responsieve rechtstaat’, omdat het niet uitsluitend de overheid betreft, maar iedereen. De uitdagingen die tijdens de workshop zijn geïnventariseerd (zie de foto bovenaan dit artikel) zijn groot, dus reden te meer om de samenwerking op te zoeken.

Sebo: “We hebben 4 universiteiten en hogescholen gevonden die graag actief met ons de uitdagingen aan gaan. Een mooie opbrengst van de workshop.”

Een van de uitdagingen is het ontbreken van beleid op nieuwe ontwikkelingen, waardoor de zoektocht naar afstemming anders moet worden ingericht. In de ochtend gaf een spreker daar al een voorzet voor, door te wijzen op het gesprek over waarden. Een tweede uitdaging is het zoeken van verbinding met andere organisaties en veel meer uit te gaan van een open karakter en fluïde grenzen tussen organisaties. Dat laatste onderschrijft het Leerhuis graag: geen organisatievlaggetjes, maar de doelen en vraagstukken voorop zetten. Want één ding is zeker, los van elkaar gaan we dit vraagstuk niet oplossen. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Leerhuis Informatiehuishouding

Sebo maakte ook nog mensen blij met de kaartenset Actieve openbaarmaking. Wil jij daar ook mee aan de slag? Je kunt de kaartenset hier downloaden. Meer over het Leerhuis Informatiehuishouding lees je hier.