Internetconsultatie Regeling actieve openbaarmaking Woo van start

De ‘Regeling actieve openbaarmaking Woo’ bevat regels over hoe de 17 informatiecategorieën actief openbaar moeten worden gemaakt. Burgers, overheidsorganisaties, journalisten, onderzoekers en andere professionals die werken met informatie van de overheid kunnen tot en met 26 juli op deze regeling reageren via internetconsultatie.nl

Het gaat bij deze internetconsultatie om 2 regelingen:

 • Tranche 1 van de Regeling actieve openbaarmaking Woo, met daarin nadere regels over de wijze waarop de eerste 5 informatiecategorieën actief openbaar moeten worden gemaakt:
  • Wetten en algemeen verbindende voorschriften
  • Overige besluiten van algemene strekking
  • Vergaderstukken en verslagen van de Staten-Generaal
  • Organisatie en werkwijze
  • Bereikbaarheidsgegevens.
 • De Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen van de actieve openbaarmakingsplicht Woo, waarmee de zogenaamde b-bestuursorganen tijdelijk worden uitgezonderd.

De verplichting om de eerste 5 categorieën openbaar te maken gaat op 1 november 2024 in. Deze formele internetconsultatie is de laatste kans om feedback te geven op de wijze van openbaarmaking van deze categorieën, voordat de verplichting ingaat. Reageer dus nu via internetconsultatie.nl! Na de consultatie zal de minister van BZK een besluit nemen en zullen de regelingen in werking treden. 

Uitzondering sommige bestuursorganen

Sommige organisaties worden tijdelijk uitgezonderd van actieve openbaarmaking. De Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen van de actieve openbaarmakingsplicht Woo beschrijft om welke organisaties het gaat. Op deze regeling kan ook gereageerd worden.