Consultatieronde informatiecategorie Beschikkingen: geef je mening!

Van 19 juni tot en met 12 juli is de 7e informele consultatieronde over de Woo-informatiecategorieën. In deze ronde vragen we om reacties op de hulpmiddelen bij de categorie Beschikkingen. Laat vooral weten wat je ervan vindt!

Er zijn 2 hulpmiddelen waarover we graag je mening horen:

  • Concept Uitzonderhulp Beschikkingen - De Woo geeft 21 uitzonderingen van soorten beschikkingen die niet actief openbaar hoeven te worden gemaakt. Om te checken welke beschikkingen hieronder vallen is de Uitzonderhulp Beschikkingen ontwikkeld, op basis van de Bijlage bij de concept-werkdefinitie van Beschikkingen. Dit betreft een conceptversie, waar we graag feedback op ontvangen. In het concept ontbreken nog een aantal voorbeelden.
  • Concept Hulpmiddel Beschikkingen openbaar maken: integraal of als overzicht? - Dit is een tabel die helpt bij het kiezen of je beschikkingen integraal of als overzicht wilt publiceren. Bij beschikkingen kan dat per soort beschikking. Ook zijn de vereisten voor subsidies en alle andere beschikkingen verschillend; zie tabel 2 en 3 in de concept-werkdefinitie Beschikkingen. Bij de categorie Klachtoordelen is het ook mogelijk om het als overzicht te publiceren. Eerder is hier een hulpmiddel voor gemaakt. Deze twee hulpmiddelen lijken op elkaar, maar er zijn een aantal verschillen.

Vanaf 19 juni kun je je reactie op de hulpmiddelen geven op het KIA-platform. Dit verhuist 1 juli naar een nieuw platform: de KIA Community. De consultatieronde en documenten verhuizen gewoon mee, maar het kan zijn dat alles er een beetje anders uit ziet. Wij verzamelen de reacties continu.