RDDImpact e-zine

RDDImpact is een uitgave van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). We ondersteunen ministeries en uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk om de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken. Om dit te realiseren bieden we ondersteunende kaders, handreikingen en diverse tools aan. Ook werken we aan rijksbreed inzetbare voorzieningen en faciliteren we kennis- en informatieuitwisseling.

In de online serie magazine specials komen belangrijke thema's rond het onderwerp Informatiehuishouding aan bod.

De eerste special stond geheel in het teken van de rijksbrede campagne ‘Goed Bewaard’, een campagne over werken met overheidsinformatie. De campagne richt zich op alle medewerkers binnen het Rijk.