Header Open op Orde 3

De zomer komt eraan: tijd om bij te komen

De periode van lege werkplekken en rustige treinen richting werk breekt bijna aan. Voor de achterblijvers zijn er gelukkig volop cursussen en e-learnings te doen op het gebied van informatiehuishouding. Maar voordat de vakantieperiode echt van start gaat, houden we je nog op de hoogte van evenementen die hebben plaatsgevonden, zoals de werkconferentie Open op Orde en een werkuitje naar Antwerpen. Mocht jet het gemist hebben of geen tijd hebben gehad, bekijk dan ook de digitale kaartenset waarmee je het gesprek kan aangaan over actieve openbaarmaking. Vandaag is er ook nog de mogelijkheid om aan te sluiten bij de derde keukentafelsessie. Of je nu thuisblijft of vakantie viert in zonnige oorden: fijne zomer toegewenst!

Slimme IT helpt informatie sneller vinden

Er is een groeiende informatiebehoefte van de samenleving. Daarom hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en shared service organisatie Doc-Direkt namens alle rijksorganisaties vooruitstrevende IT-toepassingen ingekocht. De nieuwe software biedt de mogelijkheid om door middel van Artificiële Intelligentie (AI) documenten in chronologische volgorde te plaatsen, te ontleden en voor het grootste deel te anonimiseren. Informatie moet zo beter vindbaar en goed geordend worden.

Rijk koopt slimme IT om informatie sneller te kunnen vinden

Ondertekening Woo-hulptooling
Beeld: ©Ministerie OCW

Meld je aan voor de derde keukentafelsessie

Vandaag vindt de derde keukentafelsessie plaats met Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding. Deze keer gaat het over regie op (eigen) gegevens. Wat betekent het gebrek aan zicht op en zeggenschap over eigen gegevens voor de informatiepositie van burgers wanneer zij zakendoen met de overheid? Wat zijn de belemmeringen aan de kant van de overheid? En wat zijn de oplossingen? Je kunt je vandaag nog aanmelden! 

Keukentafelsessie 3#: Zicht en zeggenschap: Hoe krijgt de burger regie op eigen gegevens?

Keukentafelsessie 3
Beeld: ©Rijksoverheid

Blijven ontwikkelen in de zomer met het Leerhuis Informatiehuishouding

In juli en augustus staan er weer actuele en interessante cursussen op de agenda van het Leerhuis Informatiehuishouding voor de professional. Geef je dus op om in de zomer te werken aan jouw ontwikkeling! 

Volop activiteiten in het Leerhuis voor en in de zomer

Logo Leerhuis
Beeld: ©RDDI

Alle toepassingen van Zoek en Vind

Steeds vaker wordt overheidsinformatie opgevraagd, bijvoorbeeld voor Woo-verzoeken, de beantwoording van Kamervragen of een Parlementaire Enquête. Hierbij is het van belang dat de informatie die geleverd wordt juist en compleet is. Om deze informatie makkelijk én snel terug te vinden, biedt Doc-Direkt de functie Zoek en Vind aan.

Zoek en Vind maakt informatie makkelijk en snel vindbaar

Factsheet Zoek en Vind
Beeld: ©Ministerie OCW

Werkconferentie Open op Orde

Onderwijs- en rijksorganisaties legden 15 juni samen de informatiehuishouding van het Rijk onder de loep bij de werkconferentie Open op Orde. Daarbij stond een hechtere en betere samenwerking met hbo, universiteiten én mbo centraal. ‘We zijn echt deals aan het sluiten’ is de opgetogen conclusie van deze dag. Lees het verslag van de werkconferentie terug!

Werkconferentie Open op Orde

Werkconferentie Open op Orde
Beeld: ©I-Partnerschap

Sociale media-archivering: de Belgische en Nederlandse aanpak vergeleken

Het projectteam Sociale Media Archivering van RDDI was donderdag 23 juni in Antwerpen om ervaringen uit te wisselen met Belgische collega’s over het archiveren van sociale media. Hoe pakken de Belgische collega’s het eigenlijk aan en wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Lees een kort verslag van hoe het projectteam de dag ervaarde in Antwerpen.

Sociale media-archivering: de Belgische en Nederlandse aanpak vergeleken

Werkbezoek Sociale Media Archivering
Beeld: ©Ministerie OCW

Informatiehuishouding op orde brengen en houden met multidisciplinaire teams IHH

Binnen de overheid zijn er talloze organisaties en departementen. De multidisciplinaire projectteams informatie huishouding (IHH) proberen zo efficiënt en praktisch mogelijk met de middelen te werken die beschikbaar zijn en samen een betere informatiehuishouding te implementeren. Het convenant tussen Doc-Direkt en I-Interim Rijk is een belangrijke stap voor al het werk rondom de informatiehuishouding. 

Samenwerken om informatiehuishouding te verbeteren

Jaap Haenen, Heleen Mosselman en Paula van Lieshout ondertekenen het convenant.
Beeld: ©I-Interim Rijk

Doe mee met het experiment ‘Ruimte voor Opgaveteams’

Het RDDI-project Future Lab werkt aan een proefproject over de transitie naar opgavegericht werken. Inmiddels is in kaart gebracht welke producten er al zijn en welke nog ontwikkeld moeten worden om de teams te kunnen ondersteunen. De volgende fase is de experimenteerfase. Wil je jouw producten testen op de nieuwe manier van werken of als opgaveteam meehelpen om de bedrijfsvoering te verbeteren en zo de informatiehuishouding helpen verbeteren? Meld je dan snel aan!

Meld je aan voor het experiment ‘Ruimte voor Opgaveteams’

Ruimte voor opgaveteams
Beeld: ©RDDI / Erik Jansen

Kijk de tweede keukentafelsessie terug

Bij de tweede keukentafelsessie van 8 juni ging regeringscommissaris Arre Zuurmond dieper in op de informatierelatie tussen overheid en burger. In regiobibliotheek Lek & IJssel in IJsselstein schoven gasten aan om te praten over toegankelijkheid en duidelijkheid, vraag en aanbod van informatie. Benieuwd naar hoe de keukentafelsessie verliep? Bekijk het terug of lees het verslag!

Keukentafelsessie #2: Zo dichten we de kloof tussen informatievraag en -aanbod

Keukentafelsessie 2
Beeld: ©iBestuur / Arnoud van Gemeren

Impressie werksessie Future Lab: frame van informatiehoudingen

Op de werkconferentie Open op Orde van afgelopen 15 juni konden aanwezige wetenschappers, docenten uit het hoger onderwijs en ambtenaren deelnemen aan de Future Lab werksessie over de informatiehoudingen. Met het frame van informatiehoudingen groot op de vloer geplakt gingen deelnemers interactief aan de slag om de toekomst van de informatiehuishouding verder te verkennen.

Werksessie Future Lab: informatiehoudingen en het frame

Werksessie Future Lab informatiehoudingen
Beeld: ©Ministerie OCW

Terugblik werksessie over de onderstromen

De informatiehuishouding van de toekomst is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we met informatie omgaan in een wereld van snelle maatschappelijke en technologische veranderingen. Donderdag 9 juni organiseerde het RDDI-project Future Lab in samenwerking met Sem Carree een werksessie over de onderstromen uit het rapport ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Benieuwd naar hoe de werksessie verliep? Lees de terugblik!

Werksessie over de onderstromen: een duik in de toekomst van informatie

Werksessie Onderstromen
Beeld: ©Ministerie OCW

In gesprek over actieve openbaarmaking met de digitale kaartenset

Ben je al bekend met de digitale kaartenset? Met de digitale kaartenset kun je makkelijk met je team het gesprek aangaan over actieve openbaarmaking deze zomer. Handig voor als je het te druk had de afgelopen maanden en aan de slag wil met informatie uit eigen beweging publiceren. 

Ga met de digitale kaartenset in gesprek over actieve openbaarmaking

Afbeelding van digitale kaartenset
Beeld: Rijksoverheid