Meld je aan voor het experiment ‘Ruimte voor Opgaveteams’

Het RDDI-project Future Lab werkt aan een proefproject over de transitie naar opgavegericht werken. Deze nieuwe manier van werken betekent samenwerken aan complexe maatschappelijke problemen, over de grenzen van het ministerie heen. Dit doet Future Lab samen met de Rijksprogramma’s Hybride Werken, Denk.Doe.Duurzaam en Grenzeloos Samenwerken. Gezamenlijk creëren we ruimte waar opgaveteams kunnen excelleren en doen we ervaring op met transities binnen de overheid. Deze kennis delen we met informatieprofessionals binnen het Rijk.

Na succesvol de behoeftes bij de opgaveteams te hebben opgehaald, is samen met de Concern en ICT-dienstverleners en het Rijksvastgoedbedrijf in kaart gebracht welke producten er al zijn en welke nog ontwikkeld moeten worden om de teams te kunnen ondersteunen.

Het project Ruimte voor Opgaveteams gaat nu over op de experimenteerfase. Na een startdag op 1 juni, worden in drie middagen nieuwe producten ontwikkeld om aan de behoeftes van de opgaveteams te voldoen. Wil je jouw producten testen op de nieuwe manier van werken of als opgaveteam meehelpen om de bedrijfsvoering te verbeteren? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar ruimtevooropgaveteams@rijksoverheid.nl.

Vergroot afbeelding De toekomst van informatiehuishouding
Beeld: ©RDDI / Erik Jansen