Future Lab

De maatschappij verandert voortdurend, ook hoe we naar informatie en digitalisering kijken en ermee omgaan. Dit heeft ook een weerslag op organisaties en op de Rijksoverheid en hoe zij met digitale informatie omgaan. RDDI verkent de toekomst van de digitale informatiehuishouding in het project Future Lab.

Animatie onderzoek 'De informatiehuishouding van het Rijk 2030’ / Future Lab

Aanleiding voor het project

In het project Future Lab verkennen we hoe ontwikkelingen in de samenleving en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering invloed uitoefenen op de informatiehuishouding bij de overheid, nu en in de nabije toekomst. Ook gaan we na hoe we hierop nu al goed kunnen anticiperen. Dat doen we samen met experts en collega’s. Zo zorgen we dat we klaar zijn voor de toekomst.

De huidige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering roepen veel vragen op. Welke technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie zijn relevant voor de overheid, en welke mogelijkheden bieden die? En: hoe zorgen we dat de informatiehuishouding straks flexibel genoeg is en tegelijk ook robuust en veilig?

Omschrijving van het project?

In het kader van FutureLab hebben we Reframing Studio opdracht gegeven tot een onderzoek vanuit de volgende vragen:

  • Hoe ziet de informatiehuishouding van de rijksoverheid eruit in 2030?
  • Wat betekent dit voor medewerkers en werkprocessen?
  • Wat betekent deze toekomstvisie voor de activiteiten van RDDI?

Stand van zaken

De Future Lab heeft dit najaar twee werkateliers georganiseerd in samenwerking met de Reframing Studio en iBestuur. De deelnemers waren een select groep informatiedeskundigen die meer wilden weten over de 12 Driving Forces, het nieuwe informatiehuishouding frame, de roadmaps en de transitiepaden. Maar vooral interesse hadden in de betekenis van de toekomstverkenning uitkomsten voor hun organisatie. De werkateliers waren nuttig maar ook te kort. Daarom gaat Future Lab ook komend jaar verder gehoor geven aan de vragen van rijkscollega’s: door het ontwikkelen van informatie- en instructiemateriaal en het organiseren van bijeenkomsten voor rijkscollega’s.

Wil je ook aan de slag met de inzichten en uitkomsten van de toekomstverkenning neem dan contact met Tania Karina Manuschevich Viaux.