Future Lab

De maatschappij verandert voortdurend, ook hoe we naar informatie en digitalisering kijken en ermee omgaan. Dit heeft ook een weerslag op organisaties en op de Rijksoverheid en hoe zij met digitale informatie omgaan. RDDI verkent de toekomst van de digitale informatiehuishouding in het project Future Lab.

Animatie onderzoek 'De informatiehuishouding van het Rijk 2030’ / Future Lab

Aanleiding voor het project

In het project Future Lab verkennen we hoe ontwikkelingen in de samenleving en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering invloed uitoefenen op de informatiehuishouding bij de overheid, nu en in de nabije toekomst. Ook gaan we na hoe we hierop nu al goed kunnen anticiperen. Dat doen we samen met experts en collega’s. Zo zorgen we dat we klaar zijn voor de toekomst.

De huidige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering roepen veel vragen op. Welke technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie zijn relevant voor de overheid, en welke mogelijkheden bieden die? En: hoe zorgen we dat de informatiehuishouding straks flexibel genoeg is en tegelijk ook robuust en veilig?

Omschrijving van het project?

In het kader van FutureLab hebben we Reframing Studio opdracht gegeven tot een onderzoek vanuit de volgende vragen:

  • Hoe ziet de informatiehuishouding van de rijksoverheid eruit in 2030?
  • Wat betekent dit voor medewerkers en werkprocessen?
  • Wat betekent deze toekomstvisie voor de activiteiten van RDDI?

Stand van zaken

Naast de toekomstverkenning is RDDI ook dit najaar bezig met een aantal parallelle trajecten om zoveel mogelijk collega’s kennis te laten maken met de materie. Zoals het ontwikkelen van digitale werkateliers en andere informatieproducten.

Wil je aan de slag met de inzichten en uitkomsten van de toekomstverkenning neem dan contact met Tania Karina Manuschevich Viaux.

Aankomende evenementen

Paneldiscussie 'Future Lab: Zo krijgt de overheid informatie op orde!'

Verleden jaar heeft de Reframing Studio een toekomstverkenning gedaan en gebundeld in het rapport 'De informatiehuishouding van het Rijk in 2030'. Maar ja, hoe breng je deze inzichten in de praktijk? Om die stap te zetten heeft de Future Lab een aantal sessies georganiseerd waaronder een paneldiscussie tijdens het iBestuur Congres.

Activiteitendata
-
Digital only

iBestuur Special

Nieuws

Meer nieuws