Samenwerking met hoger onderwijs resulteert in gastcollege informatiehuishouding

Doc-Direct, I-Partnerschap, Nationaal Archief, RDDI en partners werken samen met het hoger onderwijs en dragen bij aan nieuwe minors en masters, lectoraten, wetenschappelijk onderzoek en stages op het gebied van informatiehuishouding. RDDI-Directeur Jacqueline Rutjens verzorgt op 11 februari het eerste gastcollege van het vak Digitalisering in bestuur en beleid binnen de master Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Dit gastcollege dient ter introductie op het onderwerp, geeft een overzicht van welke thema’s er spelen en geeft een beeld van hoe de informatiehuishoudingswereld zich verhoudt tot de Rijksoverheid als geheel.

Vergroot afbeelding Jacqueline Rutjens
Beeld: ©RDDI
Jacqueline Rutjens, Directeur RDDI

De samenwerking tussen de Rijksoverheid en hoger onderwijs is een van de genoemde acties in ‘Open op Orde’; het generieke actieplan om de informatiehuishouding van de Rijksoverheid te verbeteren en transparanter te maken. Vanuit het RDDI-project Future Lab krijgt de samenwerking met het hoger onderwijs nu concreet vorm. ‘De samenwerking met onderzoekers is essentieel voor het Future Lab project om te blijven leren over en te blijven onderzoeken naar de innovatie van de informatiehuishouding. Hiermee kunnen een aantal belangrijke kennisvraagstukken bij de Rijksoverheid worden opgelost en de band met het hoger onderwijs worden versterkt.’, aldus Tania Karina Manuschevich Viaux, Projectleider Future Lab.

‘Meerdere organisaties binnen het Rijk zijn bezig met initiatieven om samen te werken met het hoger onderwijs. Via het Research traject van het Future Lab levert RDDI ook een bijdrage. Dit gaan wij, samen met partners, onder andere doen door relevante casuïstiek over informatiehuishouding en innovatie van informatiehuishouding aan te leveren aan het hoger onderwijs. In februari doen we dit voor het eerst aan een universiteit. Enkele andere initiatieven zijn:

  • Rondetafelgesprek I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs over informatiehuishouding op 20 januari jl.
  • en vervolg; Werkconferentie informatiehuishouding; concreet aan de slag met Onderwijs & Rijk op 19 mei 2022.
  • Casuïstiek Universiteit Leiden. 
  • Ontwikkelen van een Kennis- & Innovatieagenda in samenwerking met rijksorganisaties en wetenschap. 

Heb je een suggestie voor de vakontwikkeling van informatiehuishouding of wil je er meer over weten? Neem dan contact op met RDDI-Projectadviseur Max Oosterbeek: m.oosterbeek@minocw.nl.