Demo Donderdag: ChatGPT aan het werk

Donderdag 20 april vond een geslaagde eerste fysieke editie van Demo Donderdag plaats in het Nationaal Archief. In de voorgaande digitale Demo Donderdag werd de fascinerende werking van ChatGPT al gedemonstreerd met de Simpel applicatie die in de prijzen was gevallen bij een AI Hackathon. Ditmaal was een demonstratie voorbereid van het algoritme als alwetende ambtenaar.

Daarvoor werden antwoorden van ChatGPT gecommuniceerd door synthetische, maar realistische avatars. De alwetende ambtenaar gaf antwoord op vragen in drie verschillende situaties: het plannen van een uitetentje met een collega, het herschrijven van een mail en ten slotte het adviseren op het moment dat opvolging gegeven moet worden aan een opdracht die ethisch onaanvaardbaar lijkt. 

Een snel en effectief ChatGPT

In alledrie de situaties kon ChatGPT verrassend snel en effectief uit de voeten met de complexiteit van de vragen. Na de demonstratie faciliteerde Sem Carree een mini-workshop waarin van deelnemers werd gevraagd met welke vragen zij kampte op de werkvloer, om vervolgens na te gaan of die vraag relevanter was voor een nabije collega, of eerder aan ChatGPT gesteld zou worden. Zo ging een van de vragen over de zin van het leven en bleek ChatGPT ook in staat om daarop een enigszins zinnig antwoord te kunnen formuleren. 

De schaduwkant van ChatGPT

Na dit intermezzo was het de beurt aan Stefan Buijsman, een van de jongst gepromoveerden ooit, om de technologie te demystificeren. ChatGPT bleek ook een schaduwkant te kennen, zoals bijvoorbeeld de manier waarop het verzonnen informatie reproduceert en het feit dat het elders op de wereld een grote hoeveelheid geestdodende klik-arbeid vergt. Daarnaast bleek het energie- en waterverbruik immens en bleef veiligheid en privacy een moeilijk oplosbaar probleem.

Reflectie en bezinning

Hoe dan ook gingen alle deelnemers met de nodige vragen naar huis – en als er iets is dat de middag duidelijk maakte was dat de komst van deze fascinerende nieuwe taaltechnologie vraagt om reflectie en bezinning.