Demo Donderdag

Demo Donderdag is in 2021 in het leven geroepen. De informele digitale sessies duren 45 minuten en vinden elke derde donderdag van de maand plaats. Elke sessie vertelt een gastspreker iets over een nieuwe high tech applicatie in de informatiesector. Om vervolgens samen tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die getriggerd worden door het verhaal van de gastspreker. Demo Donderdag is toegankelijk voor iedereen die meer wil leren over hoe we in de toekomst om moeten gaan met informatiehuishouding.

Toegankelijk maken van kennis van technologieën

De organisatie van Demo Donderdag is in handen van Tania Manuschevich Viaux van project Future Lab, Vera Rosema van Doc-Direkt en Violet Meerdink van het Nationaal Archief. Demo Donderdag is vrij toevallig ontstaan, geheel volgens het idee van serendipiteit. “Iemand vroeg mij of hij een presentatie kon geven over een nieuwe applicatie”, begint Tania. “Tijdens zijn uitleg dacht ik, hier moeten we iets mee doen bij het Future Lab. Je laten meenemen in een applicatie in een ongedwongen sfeer, dat is vruchtbare grond voor het ontstaan van inzichten. Inzichten die handvaten bieden voor het inspelen op de snel veranderende wereld van informatiebeheer. Het Nationaal Archief en Doc-Direkt kreeg ik snel mee, doordat we al veel samenwerkten en dezelfde doelstelling hebben.”

Het doel van Demo Donderdag is volgens Vera van Doc-Direkt de kennis van nieuwe of onbekende technologieën, die relevant zijn voor informatieprofessionals en archivarissen, toegankelijk te maken en samen te ontdekken. Violet van het Nationaal Archief beaamt dat, ze is zeer blij met de co-creatie van de drie partijen. “Zie het als een strijkkwartet, waarbij ieder zijn eigen geluid toevoegt. Waarbij ieder zijn eigen achtergrondkennis heeft. Samen maken we er een mooi geheel van. Niet alleen wij als organiserende partijen, maar juist ook de deelnemers en gastsprekers.”

Uiteenlopende onderwerpen

De onderwerpen van de Demo Donderdagen lopen sterk uiteen. Zolang het onderwerp maar een raakvlak heeft met informatiehuishouding of deze kan beïnvloeden.  De hoofdgedachte van Demo Donderdag is dat de informatiehuishouding van het Rijk geen geïsoleerd onderwerp is, maar wordt beïnvloed door allerlei ontwikkelingen in een digitaliserende overheid.

Zo krijg je bij Demo Donderdag de ene keer uitleg over een ‘deepfake’ video en de techniek erachter. En ga je de andere keer in gesprek met een gastspreker van Bellingcat over hun bijzondere vorm van onderzoeksjournalistiek. Zij gebruiken open source informatie, waar iedereen met een internetverbinding bij kan, om analyses op los te gooien. Zo duiken ze als speurders in beeldmateriaal, archieven, forums, gelekte data, kaarten en sociale media. Ultieme voorbeelden van onderwerpen die ver van de wereld van ambtenaren lijken te staan, maar op de achtergrond wel degelijk invloed uitoefenen.

Om enigszins samenhang in onderwerpen te creëren, wordt het rapport 'De informatiehuishouding van het Rijk in 2030' als kapstok gebruikt.

Open gesprek in kleine setting

Geïnteresseerden binnen RDDI, Doc-Direkt en het Nationaal Archief kunnen meedoen aan Demo Donderdag. Ook de hele community van archivarissen en informatieprofessionals op het platform KIA wordt actief uitgenodigd. Evenals de leden van het Strategisch Beraad van RDDI. De groep deelnemers is vaak divers, met als overeenkomende eigenschap de intrinsieke motivatie om meer te leren hoe we in de toekomst om moeten gaan met informatiehuishouding.

De sfeer tijdens de sessies is onbevangen en deelnemers krijgen alle ruimte om vragen te stellen. De sessies worden niet opgenomen. 

Aanmelden en meer informatie

Heb je interesse in het bijwonen van een Demo Donderdag? Of wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een bericht naar p.h.vanhoudt@minocw.nl. Ook als je ideëen hebt over een onderwerp voor Demo Donderdag, laat het ons weten.