Sociale media-archivering: de Belgische en Nederlandse aanpak vergeleken

Het projectteam Sociale Media Archivering van RDDI was donderdag 23 juni in Antwerpen om ervaringen uit te wisselen met Belgische collega’s over het archiveren van sociale media. Hoe pakken de Belgische collega’s het eigenlijk aan, wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Vergroot afbeelding Collega's van het project Sociale Media Archivering zijn in een klaslokaal in gesprek met Belgische collega's.
Beeld: ©Ministerie OCW

Nederland was dus vertegenwoordigd door het project Sociale Media Archivering van RDDI, waarbij ook een aantal departementen, uitvoeringsorganisaties en stelselpartijen zijn aangehaakt. België was present via twee projecten, of zoals zij het noemen: Pilootprojecten (pilotprojecten). Enerzijds het project Best practices voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel van Meemoo in Gent en Kadoc in Leuven. Anderzijds het project Besocial van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.


Overeenkomsten en verschillen

Opvallend was dat de context en insteek van de projecten verschillen. RDDI focust zich op het onder beheer brengen en duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie op sociale media. Ook met het oog op verantwoording. Meemoo en Kadoc willen hun doelgroep (particuliere archiefvormers zoals politieke partijen, vakbonden, toneelgezelschappen, enz.) eenvoudige tools aanbieden om hun sociale media accounts te archiveren. Besocial hanteert een meer wetenschappelijke invalshoek, in nauwe samenwerking met verschillende Belgische universiteiten. Met als doel een duurzame strategie voor het archiveren en bewaren van sociale media in België. Beide Belgische projecten gaan dus meer uit van het opbouwen van een representatieve collectie en niet zozeer het verantwoorden van overheidshandelen of het bieden van rechtszekerheid. 

Grote verschillen dus, maar ook veel herkenning. Binnen het onderwerp Techniek zijn er vergelijkbare uitdagingen en knelpunten. Bijvoorbeeld: de grote afhankelijkheid van een bedrijf als Meta (voorheen Facebook), archiveringstools die vastlopen of heel veel handmatige acties vragen,of de verschillende terminologie die we hanteren. Een leuk voorbeeld is het door de Belgische collega’s genoemde ‘Captatie’. Een herkenbare vernederlandsing (of vervlaamsing) van het Engelse ‘capture’ dat in essentie misschien nog wel beter is dan alternatieven als opslaan, vangen, exporteren, etc. vooral in het geval van sociale media. Kortom: genoeg redenen om met elkaar in contact te blijven en praktijklessen te delen.

Vervolg

De sessie vond plaats in het Rijksarchief Antwerpen, dat onlangs weer de deuren opende na een geslaagde renovatie. De tijd ontbrak om het laatste thema aan te snijden: het juridisch kader. Daarvoor plannen we op korte termijn nog een online overleg in met deskundigen op dit gebied. Want alle deelnemers vonden deze kennissessie bijzonder inspirerend.