Typende handen op laptop

Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Nieuwsbrief over Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding dat toewerkt naar een robuuste en flexibele informatiehuishouding van het Rijk.

Afzender
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie
6 keer per jaar

5 edities