Nieuws - Actueel

46 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Meet up RaI over Websitearchivering 25 september bij het Nationaal Archief

Meet-up, Rijk aan informatie over web-archivering,25 september 2018

Nieuwsbericht | 21-08-2018 | 09:41

Nationaal Archief onderzoekt nieuwe methode voor archiveren van e-mail

E-mail is een veel gebruikt en belangrijk communicatiemedium, ook binnen de Rijksoverheid. Ambtenaren ervaren het archiveren van ...

Nieuwsbericht | 31-07-2018 | 13:42

Een spannende stuurgroep...

Natuurlijk zijn al onze stuurgroepvergaderingen spannend maar deze was het zeker. We hadden drie grote onderwerpen op de agenda; ...

Nieuwsbericht | 10-07-2018 | 16:09

Provincie Zuid Holland werkt aan openheid en transparantie

Het programma Transparante en Open Provincie (TOP)  van de Provincie Zuid Holland heeft als doel een transparante en open ...

Nieuwsbericht | 09-07-2018 | 16:50

Project Di-Stroy trapt af

Het project Di-stroy is erop gericht om voor het Rijk tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale ...

Nieuwsbericht | 05-07-2018 | 10:53

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Archiefwet

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en bepaalt wat je wel en niet mag doen met persoonsgegevens én hoe je ...

Nieuwsbericht | 21-06-2018 | 17:05

Klankbordgroep e-mailarchivering positief kritisch over pilot

In het project e-mailarchivering is een werkwijze ontwikkeld ter vervanging van de huidige archiveringsmethodiek die binnen ...

Nieuwsbericht | 21-06-2018 | 12:00

Overheidsinformatie eerder naar openbaar archief

Overheidsinformatie moet na tien jaar standaard overgebracht worden naar een toegankelijk archief. Nu staat daar nog twintig jaar ...

Nieuwsbericht | 13-06-2018 | 09:58

Overheidsinformatie sneller openbaar

Kamerbrief over aanpassen Archiefwet en reactie op motie-Segers Minister Slob (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met een ...

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 13:30

Meer samenwerking en visie: zo willen DIV-medewerkers de toekomst in

Digitalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie veranderen de wereld. Zéker de wereld der Documentaire Informatie ...

Nieuwsbericht | 10-06-2018 | 12:00