ZO doen we het in 2024

ZO: Zorgvuldig en Open. Dat is de naam van het overkoepelende campagneconcept dat het programma Open Overheid samen met departementen en RDDI heeft ontwikkeld om (rijks)organisaties te ondersteunen, faciliteren en verbinden bij hun campagnes over een open, transparante en responsieve overheid. Inclusief een campagne-adviesteam, een toolkit met allerlei campagne- en andere hulpmiddelen, een rijksbrede introductiecampagne en tegelijkertijd alle ruimte voor organisaties voor hun eigen vorm, inhoud en afzenderschap.

De motor achter ZO is Nick van Gaalen, adviseur communicatie en gedragsverandering bij het programma Open Overheid. En degene die CASI ontwikkelde voor de Rijksoverheid: het Communicatie Activatie Strategie Instrument waarmee je door communicatie kunt bijdragen aan gedragsverandering. CASI vormt mede de basis voor ZO. Belangrijk, want hoewel het met het bewustzijn van het belang van een open overheid en de houding al aardig snor zit, zijn voor die gedragsverandering nog stappen te zetten.

“Het is lastig om met communicatie gedrag te veranderen,” beaamt Nick. Maar met analyses en onderzoek kun je doelgericht je strategie en tactiek bedenken. Op Communicatierijk.nl en straks in de toolkit van ZO vind je interventiestrategieën en hulpmiddelen voor onder meer doelgroepanalyse, gedragsonderzoek en gedragsbepalers. “Belangrijk is om met campagnes het onderlinge gesprek over een open overheid te stimuleren. Dat is een fundament voor gedragsverandering.”

Verbinding en herkenning

De gedachte achter ZO en het concept, ontwikkeld door bureau Open Now dat ook verantwoordelijk is voor de F12-campagne Goed opslaan is zo gedaan, zijn door verschillende gremia enthousiast ontvangen. Daarnaast is er een concepttest gedaan onder managers en medewerkers die in diepte-interviews aangaven wat ze van het concept vonden en of ze dachten dat het effect zal hebben. En ook zij gaven groen licht.

Nick: “Nu zitten we in de aanbestedingsfase voor een communicatiebureau dat de toolkit met bouwstenen en stijlgids verder gaat ontwikkelen. En de rijksbrede campagne om ZO te introduceren én de verbinding te leggen met de verschillende campagnes van de departementen. Volgens dezelfde strategische principes, voor eenheid en herkenning: ZO doen we het.”

Heel pragmatisch

Op basis hiervan kunnen organisaties, met een bureau naar keuze, zelf aan de slag met effectieve campagnes. Over onderwerpen die ze zelf onder de aandacht willen brengen, binnen de kaders van hun eigen huisstijl en – cruciaal, aldus Nick – synchroon aan het eigen beleid. “ZO is er dus echt om te helpen. Heel pragmatisch. We faciliteren en ondersteunen: organisaties kunnen bij het campagne-adviesteam terecht met vragen en praktische hulp.” Nick stuurt erop dat uiterlijk in juni de toolkit beschikbaar is en de introductiecampagne loopt. “En liever nog eerder.”