Handreiking IHH kabinetswissel: 1e versie in de maak

Het RDDI-project Handreiking IHH kabinetswissel werkt momenteel samen met de projectgroep aan de inhoud van een 1e versie van de handreiking. Eind januari gaat het project langs de Hoofden Bestuursstaf Secretaris Generaal (HBSG) om meer inzicht te krijgen in de behoeftevraag van de bestuursstaf en het ondersteunend personeel van de bewindspersonen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ophalen van geleerde lessen over de vorm van de handreiking. En het inventariseren waar ondersteunend personeel behoefte aan heeft om voor hen het werk eenvoudiger te maken. Deze input kan het project vervolgens in de handreiking verwerken zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep.

Ter review

Verder staat de komende periode vooral in het teken om die 1e versie ter review te laten gaan langs meerdere gremia – waaronder CIO Rijk, de eigen klankbordgroep en het Strategisch Beraad – om al lerend, verbeterend en verfijnend steeds dichter bij een eindproduct te komen.