De trim-tabstrategie: RDDI in Od

Op 2 november verscheen de nieuwe editie van het magazine Od, Overheidsdocumentatie, rond het thema ‘Open op Orde’. Met speciale aandacht voor de projecten van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en RDDI-directeur Jacqueline Rutjens als gasthoofdredacteur.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid/Arenda Oomen

In de novembereditie van Od, Overheidsdocumentatie, het maandblad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), vertellen RDDI’ers in duointerviews met collega’s van uitvoeringsorganisaties, departementen en stelselpartijen over de projecten waaraan ze samen werken. Want zoals Bart Pieters, adviseur informatievoorziening bij CIO Rijk, het stelt: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Jacqueline Rutjens deelt in Od haar visie op de verbetering van de informatiehuishouding bij het rijk. We zijn nu een paar jaar onderweg met de verbetering van de informatiehuishouding bij het rijk. Met 130.000 ambtenaren in 80 organisaties vergelijkt ze die veranderopgave met een grote olietanker op zee, die moet keren. Gelukkig heeft zo’n olietanker een trim tab, een kleine uitstulping aan het schip, die hem gemakkelijker laat sturen. RDDI-projecten zijn de trim tabs van de veranderopgave.

Lees het interview met Jacqueline Rutjens

RDDI-Projecten in de schijnwerpers

Marcel Tiggelovend, implementatiemanager van het RDDI-project E-mailarchivering, en Sandra Olislaegers, programmanager van actielijn 2 bij het ministerie van Financiën vertellen in Od over het automatisch archiveren van zakelijke e-mails. Jochem Feekes en Arjan Rompelman van RDDI vertellen over de uitdagingen bij de archivering van socialemedia- en chatberichten. Bas Zadelaar van het project Woo-Doeth (Doorontwikkeling om elkaar te helpen) bespreekt met Bart Pieters van CIO Rijk de mogelijkheden voor een snellere en betere afhandeling van Woo-verzoeken. En Martijn Kerkhof pleit samen met Jaap Haenen van CIO Rijk voor een nieuw stelsel en richtlijnen voor metadata.

Het project Departementale Dashboards Informatiehuishouding is bij RDDI afgerond. Dat betekent dat departementen en rijksorganisaties nu zelf aan de slag kunnen. Het project Gedrag in Overheidsinformatie heeft een interventie ontworpen die het leidinggevenden makkelijker maakt om informatiehuishouding te bespreken en erop te sturen. Honzik Pavel en Hicham Saydali van het RIVM vertellen over de pilot bij het RIVM.

Leerhuis Informatiehuishouding

Natuurlijk is er ook aandacht voor het Leerhuis Informatiehuishouding, dat start met het project Strategisch Opleidingsplan. Sebo Boerma van RDDI en Yàsir van Holst van VWS vertellen hoe dit plan je helpt om van een strategisch doel naar het gewenste gedrag te komen.

Informatiehuishouding is het middel, openbaarmaking het doel. Daarover vertellen RDDI-projectleider Openbaarmaking en Informatiehuishouding Peter Bont, Carina Jacobi van het programma Open Overheid en Rogier van Houts van KOOP in Od. Met de oproep: Overheids­organisaties: aan de slag!