Leren is een samenhangend verhaal

Een vereiste om de informatiehuishouding op orde te krijgen en te houden, is dat een organisatie voldoende en goed opgeleide professionals in huis heeft. In het beste geval ligt er voor de informatiehuishouding een strategisch opleidingsplan. Het Leerhuis Informatiehuishouding biedt een scala aan vakinhoudelijke opleidingen en informelere ontwikkelactiviteiten.’

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RDDI
Sebo Boerma, onderwijskundig adviseur bij RDDI

Leren gaat om meer dan het volgen van cursussen, vertelt Sebo Boerma, onderwijskundig adviseur bij RDDI. ‘We kijken vanuit het Leerhuis niet alleen naar opleidingen, maar ook hoe leren landt in de organisatie. Want leren en kennis ontwikkelen gebeuren meestal op de werkplek. Leren zien we nog te vaak als individuele ontwikkeling. Door te leren breng je jezelf, het vak en de organisatie op het gebied van informatiehuishouding verder.

In een strategisch opleidingsplan kun je inzichtelijk maken hoe je van een stra­tegisch doel naar het gewenste gedrag op de werkplek en van daaruit naar de benodigde competenties komt. Er is nog niet veel ervaring en kennis op dit gebied, daarom start het Leerhuis met het project Strategisch Opleidingsplan en is het met vijf organisaties in ge­sprek om als koploper aan het project bij te dragen: de ministeries van Volks­gezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid en Rijkswaterstaat. Ook hopen we met de inzichten die we in het project opdoen het aanbod vanuit het Leerhuis beter te laten aansluiten op waar organisaties strategisch naar­toe willen,’ aldus Boerma.

Ambassadeurs

Om meer bekendheid te verwerven maakt het Leerhuis onder anderen ge­bruik van ambassadeurs: ambtenaren die het Leerhuis in hun rijksorganisa­tie promoten. Adviseur informatie­huishouding Yàsir van Holst van VWS is een van die ambassadeurs en een van de trekkers van het nieuwe oplei­dingsplan voor de informatiehuishou­ding op zijn departement. ‘Het vraagt wat van de organisatie zelf,’ zegt hij. ‘Allereerst moet je goed weten waar je naartoe wilt met je informatiehuis­houding. Hoe ziet dat er idealiter uit en welke rol spelen de informatiepro­fessionals daarin? En wie is eigenaar van dat toekomstperspectief? Omdat leren op de werkplek plaatsvindt, moet je ook naar deze werkplek kijken. Je kunt mensen goed opleiden, maar als je een te complex documentmanage­mentsysteem (DMS) hebt dat niemand wil gebruiken, kom je niet veel verder. Dan lost een opleiding niets op.’

Handelingsverlegen

‘We willen in het project ook meer zicht krijgen op welke competenties we nodig hebben en in hoeverre deze ontbreken,’ aldus Van Holst. ‘We zien bijvoorbeeld dat onze collega’s zich bewust zijn van hoe belangrijk goede informatiehuishouding is, maar nog handelingsverlegen zijn. De vraag is hoe we deze collega’s kunnen helpen. Reiken onze informatieprofessionals deze medewerkers de tools aan? En welke ondersteuning kan het Leer­huis daarin bieden? Het zijn vragen die we willen beantwoorden in het Strategisch Opleidingsplan. Leren is dus een samenhangend verhaal dat verder gaat dan alleen een cursus,’ onderstreept Van Holst.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid/Arenda Oomen
Yàsir van Holst, adviseur informatie­huishouding VWS

Bron: Od, editie 31

Tekst: Pieter Verbeek
Beeld: RDDI en Arenda Oomen/Rijksoverheid