Leerhuis informatiehuishouding

Is een appje van een minister openbare informatie? En zo ja, wat zijn de regels? Of hoe voorkom ik het vruchteloos zoeken naar informatie, waarvan ik weet dat het ergens moet staan? Het zijn vragen die horen bij het werk van een informatieprofessional. Dat werk verandert continu, door allerlei maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De kinderopvangtoeslagaffaire maakte pijnlijk zichtbaar dat de overheid niet altijd een goed antwoord heeft op actuele informatieverzoeken. In het leerhuis informatiehuishouding bieden we een compleet en laagdrempelig opleidings- en ontwikkelingsprogramma aan. Zodat informatieprofessionals succesvol functioneren, nu en in de toekomst.

Aanleiding voor het project

Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire is het actieplan ‘Open op Orde’ opgesteld. Daarin staat wat er allemaal moet gebeuren om de informatiehuishouding van de overheid op niveau te krijgen. Eén van de acties is: het opleiden van de informatieprofessional. Op dit moment heeft de informatieprofessional te weinig kennis en capaciteit om te doen wat nodig is. Bovendien is 40% 55 jaar of ouder, dus er komt veel nieuwe instroom. Met dit opleidingsproject investeren we in een compleet nieuw, centraal opleidingsprogramma.

Voor wie is het project?

Het leerhuis is bedoeld voor informatieprofessionals bij de Rijksoverheid. Zij zorgen dat informatie duurzaam toegankelijk wordt. En houden zich bezig met het digitaliseren, archiveren en vindbaar maken van informatie. Ook zorgen zij dat informatie beschikbaar, leesbaar en interpreteerbaar is.

Wat doet het project?

 • We onderzoeken welke competenties nodig zijn voor het vak informatieprofessional.
 • We ontwikkelen een compleet opleidingsaanbod waar overheidsorganisaties voor een groot gedeelte kosteloos gebruik van kunnen maken.
 • We hebben daarbij aandacht voor twee vormen van leren: het formele leren (trainingen, cursussen, e-learnings, webinars) en het informele leren (sociaal leren op de werkplek door community, kennisdeling met collega’s, buddysystemen, intervisie).
 • We bieden de opleidingen aan op een goed vindbare, toegankelijke en centrale plek.
 • We nemen deel aan communities, delen onze kennis en halen ook inzichten op bij collega’s en stakeholders.
 • We zetten een kenniscentrum op, waar alle kennisproducten bij elkaar staan. Denk aan kennisproducten van het Nationaal Archief, relevante handreikingen, whitepapers, artikelen en publicaties.

Op deze manier kunnen alle organisatieonderdelen van de Rijksoverheid aan de slag met het opleiden van informatieprofessionals. Zo dragen we bij aan de professionalisering van het vakgebied en aan de professionalisering van de informatieprofessional.

Stand van zaken

 • Op 11 oktober 2021 is het RDDI-onderzoek ‘Stevig in Ontwikkeling’ gepubliceerd: een onderzoek naar de vakvereisten van de informatieprofessionals.
 • Het projectteam sprak met vertegenwoordigers van diverse departementen, ZBO’s en uitvoeringsorganisaties over de opleidingsbehoefte, terminologie en prioriteiten.
 • Het projectteam inventariseerde het huidige interne en externe formele opleidingsaanbod. Daaruit blijkt dat het aanbod niet voldoende is om het gewenste competentieniveau te bereiken.
 • De projectgroep overlegde met marktpartijen om hun opleidingsactiviteiten aan te passen aan de behoefte van de Rijksoverheid. Zodat dit aanbod in lijn is met het actieplan ‘Open op Orde’ en volgens het principe van Archiving by Design.
 • We hebben de volgende opleidingen ontwikkeld:
  • Introductiecursus informatiehuishouding
  • Cursus duurzame toegankelijke overheidsinformatie
 • We hebben een pakket van eisen opgesteld waar de centrale plek voor het opleidingsaanbod aan moet voldoen.
 • Op 21 december 2021 hebben wij een webinar ‘Het Leerhuis Informatiehuishouding’ georganiseerd voor de informatieprofessionals.

Zie ook meer informatie over de loopbaan van informatieprofessionals.