Home

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt rijksorganisaties bij het organiseren, vindbaar en duurzaam toegankelijk maken van alle digitale informatie. Samen met experts werken we projectmatig aan oplossingen voor veel voorkomende knelpunten.

Samen met andere informatieprofessionals en departementen maken we rijksbrede kaders, handreikingen en andere praktische instrumenten waar rijksorganisaties mee aan de slag kunnen. Ook helpen we steeds vaker bij de implementatie van deze middelen. RDDI draagt ook bij aan gedragsverandering van rijksmedewerkers, het ontwikkelen van het vakmanschap voor informatiespecialisten en de toekomstverkenning van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. 

Waarom informatiehuishouding?

Een goede informatiehuishouding helpt de Rijksoverheid gegevens beter op te slaan, te beheren en te delen. Het ruimer en actiever informatie delen van informatie maakt beleidskeuzes transparanter, helpt rijksorganisaties beter te functioneren en draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Lees meer op de pagina Wat is informatiehuishouding?.

Activiteiten

Open Donderdag: Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)

In de Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) worden de uitgangpunten en ambities beschreven voor de architectuur van de informatiehuishouding na 2030. Steven Ham en Pieter Hörchner komen tijdens deze Open Donderdag toelichten waarom deze schets zo belangrijk is als we grip willen krijgen op de informatiehuishouding en in de eerste plaats op informatie zelf.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Openbare les van Guido Ongena

Hogeschool Utrecht nodigt je uit voor de openbare les van Guido Ongena op 8 maart 2024. Tijdens deze les wordt een algemene introductie gegeven over de problematiek omtrent de informatiehuishouding van de overheid en de verantwoorde ontwikkeling van digitale innovaties en wordt Guido officieel geïnstalleerd als bijzonder lector Data Driven Government binnen het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen van Hogeschool Utrecht.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Hogeschool Utrecht

Informatiebijeenkomst post-academische opleiding Digital Design & Architecture

Ontdek de mogelijkheden van de post-academische deeltijdopleiding Digital Design & Architecture van de Universiteit Twente tijdens de online informatiebijeenkomst. Het is ook mogelijk om fysiek aan sluiten in het Nationaal Archief in Den Haag.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief/online

Nieuws

Meer nieuws