Plan van aanpak Operationalisering informatiecategorieën

Het BZK-Programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) hebben een gezamenlijk Plan van Aanpak opgesteld voor het uitwerken van de 17 verplichte informatiecategorieën artikel 3.3 van de Wet open overheid (Woo). We verduidelijken de definitie en ontwikkelen hulpmiddelen die bestuursorganen kunnen gebruiken bij het openbaar maken van de betreffende informatiecategorie.

In dit Plan van Aanpak Operationalisering informatiecategorieën staan onder andere doel, aanpak, resultaten en beoogde planning van het project.