Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief RDDI, week 22

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt om de informatiehuishouding van het Rijk toekomstbestendig te maken. In deze wekelijkse nieuwsbrief lees je de laatste stand van zaken van onze projecten die bijdragen aan het verbeteren van de informatiehuishouding en de ondersteuning rondom het actieplan Open op Orde.

Meld je aan voor nieuwe Open op Orde workshops!

De behoefte aan ondersteuning, interactie met collega’s en goede voorbeelden is groot. Dat blijkt onder meer uit de animo voor de informatiebijeenkomsten over Open op Orde en de reacties van de deelnemers. Daarom volgen op 8 en 22 juni nog 2 vervolgbijeenkomsten, waar we ingaan op de 0-meting en de criteria van het bureau van de kwartiermaker voor de Regeringscommissaris bij de beoordeling en de toekenning van aanvullende financiering van de actieplannen.

Lees meer over de workshops Open op Orde en meld je aan.

Header illustratie Open op Orde

Informatiebijeenkomst interne communicatie Open op Orde

2 juni 2021 | 9.30 – 10.30 uur – Online via Webex

Het generieke actieplan Open op Orde is de basis voor de aanpak om de informatiehuishouding van de rijksoverheid transparanter te maken en te verbeteren. Voor 1 juli 2021 moet iedere rijksorganisatie een eigen actieplan maken. Een flinke klus waar veel collega’s in het I-domein nu hard aan werken, maar waar ook een forse communicatieopgave uit voortvloeit. Woensdag 2 juni organiseert RDDI een online informatiebijeenkomst over dit thema voor communicatieadviseurs.

Lees meer over de informatiebijeenkomst Open op Orde en meld je aan.

Ondersteuning en samenwerking voor actieplan Open op Orde

De website Open op Orde is inmiddels al een tijdje live en wordt nog volop verbeterd en aangevuld. Informatieprofessionals vinden hier belangrijke documenten, een routekaart, nieuws en antwoorden op vragen. Binnenkort volgen er onder meer nog inspirerende interviews en nieuwe activiteiten.

Ook is er nieuwe Open op Orde-community binnen KIA (Kennisnetwerk Informatie en Archief). Hier kunnen penvoerders en informatieprofessionals die werken aan het actieplan Open op Orde tips en ervaringen uitwisselen. Ook kunnen organisaties hun eigen actieplannen delen, zodat anderen ervan kunnen leren.

Interesse in deze groep?
Ga naar Kennisnetwerk Informatie en Archief en registreer je of log in op je Pleio-account. Vraag toegang tot KIA. Eenmaal ingelogd, vind je via het menu ‘Groepen’, ‘alle groepen’ de groep ‘Open op Orde’. Op 1 juni 2021 wordt de groep actief.

Header Open op Orde

Kabinet gaat beslisnota’s bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken

De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Daarom wordt voorgesteld vanaf 1 juli een start te maken met het openbaar maken van de onderliggende departementale beslisnota’s bij elk stuk dat aan het parlement wordt gestuurd. Met dit voorstel aan de Kamer hoopt het kabinet een wezenlijke, betekenisvolle stap te zetten richting een transparantere overheid.

Lees meer over het openbaar maken van de beslisnota’s op onze website.

Project Opschonen Websites

Voor een veilige en duurzame informatievoorziening moeten organisaties binnen de Rijksoverheid hun internetdomeinportfolio actueel en relevant houden. Hoe doe je dat? Hoe breng je je domeinnaam-beheer (verder) op orde? En hoe kun je het beheer van internetdomeinen inbedden in de organisatie en op orde houden?

Het project Opschonen websites stimuleert en ondersteunt organisaties binnen de Rijksoverheid met:

Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid – verwacht juni 2021
implementatieworkshops – eind mei en juni 2021

Eind mei stond de handreiking centraal op twee implementatieworkshops. Binnenkort volgen implementatieworkshops voor individuele organisaties. Belangstellenden kunnen contact opnemen met RDDI.

Lees meer over het project Opschonen websites op onze website.

Iedmand dweilt symbolisch internetdomein op

Blijf op de hoogte!

Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur deze dan gerust naar hem of haar door en deel de aanmeldlink.

Heb je vragen, ideeën en/of opmerkingen? Dan horen we dat graag. Je kunt een e-mail sturen naar RDDI.