Opschonen websites

Voor een veilige en duurzame informatievoorziening moeten organisaties binnen de Rijksoverheid hun internetdomeinportfolio actueel en relevant houden. Hoe doe je dat: hoe breng je je domeinnaam-beheer (verder) op orde? En: hoe kun je het beheer van internetdomeinen inbedden in de organisatie en op orde houden?

Aanleiding voor het project

De Rijksoverheid heeft enorm veel websites en internetdomeinen. Niet al die websites zijn nog actueel, relevant en in gebruik. Dat is verwarrend voor de doelgroep, want die zien door de bomen het bos niet. Veel organisaties binnen de Rijksoverheid hebben geen compleet zicht op de websites die onder hun beheer en daarmee verantwoordelijkheid vallen. Daarom is inventarisatie, opschoning en een duurzame en structurele inrichting van het beheer nodig.

Wat doet het project?

Om organisaties binnen de Rijksoverheid te helpen om hun internetdomeinportfolio actueel en relevant te houden, heeft het project Opschonen websites de volgende middelen opgeleverd:

Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

De handreiking helpt organisaties binnen de Rijksoverheid op weg om:

  • op korte termijn: de internetdomeinen te inventariseren en op te schonen
  • op langere termijn: het domeinnaambeheer duurzaam in te richten

De handreiking staat op deze locatie.

Implementatieworkshops

RDDI organiseert in samenwerking met ICTU implementatieworkshops waarin de handreiking wordt doorlopen en kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Als jouw organisatie belangstelling heeft voor de werkwijze die de handreiking beschrijft is het mogelijk om een workshop te organiseren. Ook is er maatwerk mogelijk. Zo kunnen we jouw (beoogd) projectteam helpen om een plan van aanpak voor de eigen organisatie te maken.

Heb je interesse in een workshop?

Neem dan contact op met Violet Meerdink: v.s.d.meerdink@minocw.nl

Stand van zaken

Het project Opschonen websites liep van januari tot en met juli 2021 en is afgerond.