Opschonen websites (afgerond)

Voor een veilige en duurzame informatievoorziening moeten organisaties binnen de Rijksoverheid hun internetdomeinportfolio actueel en relevant houden. Hoe doe je dat? Hoe breng je je domeinnaam-beheer (verder) op orde? En hoe kun je het beheer van internetdomeinen inbedden in de organisatie en op orde houden?

Aanleiding voor het project

De Rijksoverheid heeft enorm veel websites en internetdomeinen. Niet al die websites zijn nog actueel, relevant en in gebruik. Dat is verwarrend voor de doelgroep, want die zien door de bomen het bos niet. Veel organisaties binnen de Rijksoverheid hadden geen compleet zicht op de websites die onder hun beheer en daarmee verantwoordelijkheid vallen. Daarom was inventarisatie, opschoning en een duurzame en structurele inrichting van het beheer nodig.

Wat deed het project?

Om organisaties binnen de Rijksoverheid te helpen om hun internetdomeinportfolio actueel en relevant te houden, heeft het project Opschonen websites de handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid opgeleverd. De handreiking helpt organisaties binnen de Rijksoverheid op weg om:

  • op korte termijn: de internetdomeinen te inventariseren en op te schonen
  • op langere termijn: het domeinnaambeheer duurzaam in te richten

Implementatieworkshops

In samenwerking met ICTU zijn er implementatieworkshops georganiseerd waarin de handreiking is doorlopen en kennis en ervaringen zijn uitgewisseld.

Stand van zaken

Het project Opschonen websites liep van januari tot en met juli 2021 en is afgerond.