Opschonen websites

Voor een veilige en duurzame informatievoorziening moeten organisaties binnen de Rijksoverheid hun internetdomeinportfolio actueel en relevant houden. Hoe doe je dat: hoe breng je je domeinnaam-beheer (verder) op orde? En: hoe kun je het beheer van internetdomeinen inbedden in de organisatie en op orde houden?

Het project Opschonen websites stimuleert en ondersteunt organisaties binnen de Rijksoverheid met:

  • Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid – verwacht juni 2021
  • implementatieworkshops – eind mei en juni 2021

De Rijksoverheid heeft enorm veel websites en internetdomeinen. Niet al die websites zijn nog actueel, relevant en in gebruik. Dat is verwarrend voor de doelgroep, want die zien door de bomen het bos niet. Veel organisaties binnen de Rijksoverheid hebben geen compleet zicht op de websites die onder hun beheer en daarmee verantwoordelijkheid vallen. Daarom is inventarisatie, opschoning en een duurzame en structurele inrichting van het beheer nodig.

Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

De handreiking helpt organisaties binnen de Rijksoverheid op weg om:

  • op korte termijn: de internetdomeinen te inventariseren en op te schonen
  • op langere termijn: het domeinnaambeheer duurzaam in te richten

De definitieve handreiking wordt in juni gepubliceerd.

Implementatieworkshops

Het concept van de Handreiking is eind mei getest en goed bevonden in twee implementatieworkshops waar een selecte groep van uiteenlopende organisaties binnen de Rijksoverheid aan meedeed.

We horen dat meer organisaties belangstelling hebben voor de werkwijze die de Handreiking beschrijft. Daarom geven we in de weken van 18 en 25 juni nog een aantal extra workshops.

In deze workshops bespreken we de handreiking en delen we kennsi en ervaringen. Ook is er maatwerk mogelijk. We kunnen jouw (beoogd) projectteam helpen om een plan van aanpak voor de eigen organisatie te maken.

Wil je meedoen met een workshop?

Meld je dan uiterlijk donderdag 10 juni aan bij Simon Kester, projectsecretaris: s.p.kester@minocw.nl.

Projectteam

Projectleider: Ben van den Brande

Projectsecretaris: Simon Kester