Pilot Chatarchivering: op naar fase 2 – blog

Het kernteam Chatarchivering blogt over de voortgang van de pilot Chatarchivering. Met als doel: de lessen van de pilot vast te leggen en een uitvoeringsplan te ontwikkelen voor een interdepartementale chatarchiveringsdienst.

Vergroot afbeelding man op zijn telefoon
Beeld: ©RDDI

Aflevering 2: op naar fase 2

Fase 1 van de pilot Chatarchivering van RDDI is afgerond: in samenwerking met SSC-ICT, Doc-Direkt en de 4 deelnemende departementen hebben we een werkende chatvoorziening opgesteld. Het is fantastisch dat we in zo'n korte tijd, geheel volgens het uitvoeringsplan en de planning, hebben kunnen opleveren wat we vooraf hebben afgesproken. Deze succesvolle afronding is een mooie verdienste van het team en een mijlpaal waar we trots op mogen zijn.

Uiteraard zijn er ook punten van aandacht, zoals de complexiteit rondom governance, waarvoor wat extra tijd nodig is. Zoals wellicht bekend is er een verschuiving geweest in verantwoordelijkheden. Die heeft geleid tot een meer heldere rolverdeling: het Programma Open Overheid is nu de opdrachtgever en bepaalt het ‘wat’, terwijl RDDI als uitvoerende opdrachtnemer het ‘hoe’ bepaalt. Deze verandering heeft ook invloed op de samenstelling van de stuurgroep, een proces dat zorgvuldig wordt bewaakt om de positieve dynamiek te behouden.

Vooruitblikkend op fase 2 van de pilot gaan we aan de slag met scenario's. Samen met de 4 deelnemende departementen (MinFin, I&W, J&V en BZK) hebben we verschillende werkscenario’s uitgewerkt. In de scenario’s zijn medewerkers met verschillende achtergronden betrokken. We hopen met deze simulaties waardevolle gebruikerservaringen op te doen en kwalitatieve gesprekken te voeren. Op deze manier worden ook de Bestuursraden van de departementen betrokken en dragen ook zij bij aan het proces. Het wordt een uitdagende maar boeiende fase!

Tot slot is in overleg met alle deelnemers besloten om geen Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren vóór de simulatiescenario's, maar in plaats daarvan informatie te verzamelen die het mogelijk maakt om achteraf een DPIA/Privacy Assessment Rapport (PAR) op te stellen. Deze aanpak biedt ons wat meer flexibiliteit en geeft de Chief Privacy Officers (CPO's) waardevolle praktijkervaring.

Willem den Heeten, Product Owner Chatarchivering

Lees hier aflevering 1 terug.