Afronding project BODO met veelbelovende resultaten van pilots

Met de handreiking Zoek en Vind en de resultaten van de Pilots Overzicht & Inzicht en Zoeken & Opruimen werkt project Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO) aan de eindfase. Op basis van de resultaten van de pilots is nu voor de informatiespecialist handige tooling beschikbaar. Bekijk de nieuwe animatie over hoe deze tooling werkt.

Handreiking Zoek en Vind

De handreiking Zoek en Vind is een verdieping op het in 2022 verschenen factsheet Zoek en Vind. De handreiking gaat dieper in op wat Zoek en Vind is, welke functionaliteiten er zijn en wanneer je deze gebruikt.

Pilots Overzicht & Inzicht en Zoeken & Opruimen

De pilots Overzicht & Inzicht en Zoeken & Opruimen zijn beëindigd en de resultaten zijn veelbelovend. Het is nu mogelijk om door middel van tooling een visuele weergave van de informatiehuishouding te krijgen en om duplicaten of bijna-duplicaten te herkennen. Het vinden, verzamelen en verwerken van informatie is hierdoor makkelijker en kost minder tijd. De resultaten van de pilots worden meegenomen in de doorontwikkeling van Zoek en Vind.

Animatie over tooling informatiespecialist

De nieuwe animatie laat zien wat de tooling inhoudt en wat dit betekent voor de informatiespecialist.