Animatie project Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO)

De nieuwe archiefwet brengt de termijn voor het overbrengen van bepaalde opgeslagen informatie naar het Nationaal Archief terug van 20 naar 10 jaar. Welke informatie is beschikbaar binnen organisaties en waar zijn relevante documenten opgeslagen? Met de twee pilots Inzicht & Overzicht en Zoeken & Opruimen is onderzocht of de tool Zoek & Vind kan helpen dit inzichtelijk te maken. Bekijk de informatieve animatie over de resultaten hiervan.