Omgaan met meer openbaarheid in je dagelijkse werkzaamheden

Een jaar geleden werd de Wet open overheid (Woo) ingevoerd, met als doel meer transparantie en openbaarheid te creëren binnen de overheid. Deze implementatie brengt veranderingen met zich mee. Als rijksmedewerker is het fijn om meer ondersteuning te krijgen bij het schrijven voor openbaarheid. Daarom is er een e-learning ontwikkeld die jou handvatten biedt bij je dagelijkse werkzaamheden.

Praktische richtlijnen

De e-learning Schrijven voor openbaarheid behandelt verschillende aspecten van het schrijven voor openbaarheid, zoals digitale toegankelijkheid, de belangen van stakeholders, politiekgevoelige informatie en begrijpelijk taalgebruik. Door middel van praktische richtlijnen worden rijksmedewerkers geholpen bij het aanpassen van hun schrijfstrategieën en het omgaan met de uitdagingen die de Woo met zich meebrengt. Ook worden er in de e-learning dilemma’s voorgelegd om een beroep te doen op de gedachtegang en inleving van de deelnemers.

Een goede reminder; blijf met elkaar in gesprek gaan over dilemma's en plan intervisiemomenten in.

Karlijn, beleidsadviseur UWV

Twee collega’s over hoe zij omgaan met schrijven voor openbaarheid

We spraken met Karlijn, beleidsadviseur bij UWV, en Jacobine, beleidsadviseur bij het COA, over hun ervaringen met de e-learning en hoe het hen heeft geholpen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Beide beleidsadviseurs benadrukken het belang van het bespreken van dilemma's met collega's. Dit doe je bijvoorbeeld door het inplannen van intervisiemomenten om elkaar te ondersteunen bij het schrijven voor openbaarheid. Daarnaast geven zij ook aan dat het creëren van bewustzijn en het ontwikkelen van een gezamenlijke schrijfstijl essentieel zijn voor het succesvol implementeren van de Woo.

Het creëren van bewustzijn en het ontwikkelen van een gezamenlijke schrijfstijl essentieel zijn voor het succesvol implementeren van de Woo.

Karlijn, beleidsadviseur UWV en Jacobine, beleidsadviseur COA
 

Een opvallend aspect van de e-learning voor beide geïnterviewden is het idee dat het omgaan met dilemma's en het maken van fouten toegestaan is. Documenten worden geschreven voor een breder publiek wat betekent dat begrijpelijke taal essentieel is om de toegankelijkheid te waarborgen. Weliswaar ligt de focus binnen de e-learning ‘Schrijven voor openbaarheid’ nu voornamelijk op beslisnota's, maar de handvatten zijn ook te gebruiken voor het schrijven van andere soorten documenten, zoals e-mails en verslagen.

Jezelf ontwikkelen bij RADIO

Wil jij jezelf net als Karlijn en Jacobine ontwikkelen in jouw dagelijkse werkzaamheden? Kijk dan op de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) onder het thema ‘Actieve Openbaarmaking’. Registratie en deelname zijn kosteloos voor medewerkers van de Rijksoverheid.