Als leidinggevende voorbereid op jouw rol in een opener overheid? Volg de masterclass!

De succesvolle masterclass 'Actieve openbaarmaking' voor leidinggevenden van schaal 15 en hoger wordt opnieuw georganiseerd. In 2021 organiseerden Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) en RDDI deze masterclass voor het eerst. Wegens het enorme animo waren zowel in het voorjaar als in de herfst alle sessies snel volgeboekt. Daarom organiseren we dit voorjaar opnieuw drie sessies. Grijp je kans en schrijf je snel in!

Vergroot afbeelding AOO spreker TK
Beeld: ©RDDI / Erik Jansen

Welke impact heeft Actieve Openbaarmaking op jouw werk?

De overheid maakt op basis van de Wob al langer bepaalde informatie openbaar. Dat is echter grotendeels een passief proces. In de nieuwe Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking treedt, ligt de nadruk veel meer op het actief openbaar maken van informatie: de komende jaren moeten steeds meer soorten informatie actief openbaar worden gemaakt. Dat gaat uiteraard niet vanzelf, en het is evident dat dit rijksbreed impact heeft op het werk van leidinggevenden en hun teams.

De afgelopen maanden en jaren is veel gesproken over de wens én de noodzaak over de transitie naar een open overheid. Bijvoorbeeld in de Kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn hieromtrent toezeggingen gedaan. Sinds juli 2021 wordt door middel van actieve openbaarmaking van beslisnota’s meer openheid gegeven over de overwegingen achter kabinetsbesluiten. Actieve openbaarmaking wordt de komende maanden en jaren verder uitgebreid. De vraag die uit deze ambitie naar voren komt is: wat is de impact van deze verandering, hoe geef je er leiding aan en wat heb je daarvoor nodig?

Wat is jouw rol en welke instrumenten staan ter beschikking?

BABD organiseert in samenwerking met RDDI de masterclass Actieve Openbaarmaking (AO). Voorafgaand aan en tijdens deze masterclass word je bijgepraat over zowel de noodzaak als de effecten van AO. Je gaat onder leiding van een gespreksleider met elkaar in dialoog om zo te achterhalen wat jouw rol is in dit proces en welke instrumenten jou ter beschikking staan om dit in goede banen te leiden. 

Na afloop van deze masterclass weet je:

  • Wat de bedoeling is van de Wet open overheid in het algemeen en Actieve Openbaarmaking in het bijzonder;
  • Wat de mogelijke impact is op jouw team(s) en hoe je je daarop kunt voorbereiden;
  • Welke rol jij als leidinggevende speelt in deze (cultuur)verandering;
  • Welke ondersteuning beschikbaar is en waar je die kunt vinden.

Meld je aan via het leerportaal van BABD

Deze masterclass online of fysiek plaats op de volgende dagen en tijden:

  • Donderdag 16 maart 2023 van 16:00-18:00 uur
  • Donderdag 11 april 2023 van 16:00-18:00 uur
  • Donderdag 08 juli 2023 van 16:00-18:00 uur

Kijk op het leerportaal of de uitvoering online is of fysiek (in Den Haag). Deelname is beperkt tot de doelgroep van BABD: leidinggevenden in schaal 15 en hoger. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie en inschrijving, zie het leerportaal van BABD.

Ook interessant: e-learnings 'Actieve openbaarmaking'

Behoor je niet tot de BABD-doelgroep, maar heb je wel interesse in dit onderwerp? Volg dan één van onze e-learnings 'Actieve openbaarmaking' voor rijksmedewerkers of voor leidinggevenden. 

Deze e-learnings zijn beschikbaar bij de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) en staan onder het thema Informatiehuishouding. Registratie en deelname zijn kosteloos voor medewerkers van de rijksoverheid.