Nu beschikbaar: Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

Als onderdeel van het RDDI-project Opschonen websites heeft Forum Standaardisatie in samenwerking met RDDI de Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid opgeleverd. Het doel van deze handreiking is organisaties binnen de Rijksoverheid te stimuleren om het beheer van internetdomeinen op orde te brengen door:

  1. een projectmatige opschoningsactie; 
  2.  verankering van structureel en duurzaam beheer in de organisatie

Deze handreiking biedt een aanpak om hun domeinportfolio, de internetdomeinen die op hun naam staan, (verder) op orde te brengen. Bij het ontwikkelen van de aanpak is er dankbaar gebruikt gemaakt van de eerdere ervaringen van de kerndepartementen van VWS, SZW en BZK met inventarisaties, opschoonacties en/of beheer van internetdomeinen.

Idealiter volgt elke organisatie binnen de Rijksoverheid deze aanpak, zodat duidelijk wordt welke internetdomeinen er zijn en of ze voldoen aan de geldende eisen. Wie het domeinportfolio op orde heeft, ervaart een lagere beheerlast en kan de wildgroei van internetdomeinen het hoofd bieden. 

De handreiking laat ook zien hoe organisaties domeinnaambeheer structureel kunnen inbedden, opdat de kennis en procedures om internetdomeinen te beheren, worden geborgd in de organisatie.

De handreiking is bedoeld voor alle organisaties binnen de Rijksoverheid en toepasbaar op alle typen internetdomeinen, zoals gebruikt voor of in de vorm van websites, e-maildomeinen, sub-domeinen, online magazines, parkeerpagina’s, redirects, typosquatting domeinnamen, portalen etc.

De handreiking is hier te raadplegen.

Implementatieworkshops

RDDI organiseert in samenwerking met ICTU implementatieworkshops waarin de handreiking wordt doorlopen en kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Als jouw organisatie belangstelling heeft voor de werkwijze die de handreiking beschrijft, dan is het mogelijk om een workshop te organiseren. Ook is er maatwerk mogelijk. Zo kunnen we jouw (beoogd) projectteam helpen om een plan van aanpak voor de eigen organisatie te maken.

Heb je interesse in een workshop?

Neem dan contact op met Violet Meerdink: v.s.d.meerdink@minocw.nl