Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

Voor een veilige en duurzame dienstverlening en informatievoorziening moeten organisaties binnen de Rijksoverheid hun domeinportfolio actueel en relevant houden. Deze handreiking biedt deze organisaties een aanpak om hun domeinportfolio (verder) op orde te brengen. De aanpak beschrijft de belangrijkste aandachtsgebieden die een organisatie moet afstemmen, uitwerken, uitvoeren en/of regelen om de domeinportfolio inzichtelijk en effectief te maken. Tevens gaat de handreiking in op de vraag hoe organisaties domeinnaambeheer structureel kunnen inbedden om de kennis en procedures, om internetdomeinen te beheren, te borgen in de organisatie.