Samenvatting van het Rapport Duurzaam digitaal databeheer bij de Rijksoverheid

Aan welke eisen moet het beheer van data bij het Rijk voldoen om deze data duurzaam toegankelijk te maken? Op verzoek van RDDI heeft PBLQ de kaders en uitgangspunten voor databeheer bij Rijkspartijen geïnventariseerd en beschreven. Juridische kaders (zoals Wob, de AVG, de WHO en de Archiefwet) en meer, bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden en/of technische, organisatorische en mogelijk ethische vereisten hiervoor.

PBLQ beschrijft de uitkomsten van de verkenning in hun rapport dat is gebruikt als input voor Open op Orde, het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid. Je leest hier de samenvatting van het Rapport Duurzaam digitaal databeheer bij de Rijksoverheid.