Hand op het toetsenbord van een laptop.

Verslag van de verkenning Duurzaam Databeheer

In 2021-2022 heeft RDDI met rijksorganisaties en samenwerkingspartners een verkenning uitgevoerd om te onderzoeken welke bijdrage het programma kan leveren om duurzame toegankelijkheid van data mogelijk te maken. De resultaten en een voorstel voor het vervolg zijn vastgelegd in het verslag van de verkenning.