Duurzaam Digitale Toegankelijkheid (afgerond)

Digitale toegankelijkheid is de verplichting tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat digitale informatie en dienstverlening mensen met een functiebeperking buitensluit. In Nederland hebben circa 2 miljoen mensen een beperking. Dit gaat over mensen met een visuele beperking, auditieve beperking, motorische beperking en een cognitieve beperking. Digitale toegankelijkheid is niet altijd vanzelfsprekend, het is daarom van belang dat hier wetten en regels voor opgesteld worden.

Het project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid

We zien een animatieflm. 

*Rustige muziek* 

Beeldtekst: Digitale Toegankelijkheid & Informatiehuishouding. 

Voiceover:
Veel informatie en dienstverlening van de Rijksoverheid is tegenwoordig vooral via websites beschikbaar. Digitale toegankelijkheid wordt daarmee steeds belangrijker, want de informatie moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ook voor de twee miljoen mensen in Nederland met een beperking. Als websites goed in elkaar zitten, kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook bijvoorbeeld door iemand die slechtziend is. De kennisproducten van het project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid stellen rijksorganisaties in staat om de toegankelijkheid van bestaande en nieuwe informatie op websites van de Rijksoverheid te verbeteren. De handreiking Duurzaam Digitaal Toegankelijke pdf's is een bundeling van informatie en concrete adviezen om informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. De bijbehorende strategie biedt een plan om in de komende jaren alle nieuwe informatie duurzaam digitaal toegankelijk te maken en dat bij al gepubliceerde informatie te verbeteren. Er zijn inmiddels ruim 1800 websites van de Rijksoverheid waarvan de actualiteit en de digitale toegankelijkheid sterk uiteenlopen. Van al die websites moet een helder overzicht komen om gericht op te schonen en de kwaliteit en toegankelijkheid te verhogen. Het project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid geeft advies over een instrument dat dit mogelijk maakt, een zogeheten beheertool. Ook helpt het project rijksorganisaties bij de overgang naar betere digitale toegankelijkheid via bijdragen aan e-learnings of kennis-sessies. Houd de projectpagina in de gaten voor een actueel aanbod van onze producten en bijeenkomsten op www.informatiehuishouding.nl.

Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld. 

Beeldtekst: Houd de projectpagina in de gaten voor een actueel aanbod van onze producten en bijeenkomsten. 
www.informatiehuishouding.nl

*Rustige muziek fadet uit* 
 

Aanleiding

Op basis van de Europese richtlijn ‘Digitale toegang van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties’ (Richtlijn (EU) 2016/2102) is op 1 juli 2018 het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking getreden. Dit besluit verplicht overheidsinstanties om websites, intra- en extranetten en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Het project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid heeft rijksorganisaties ondersteund bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Dit deden wij door de toegankelijkheid van pdf’s te verbeteren en door te starten met de realisatie van een Rijksbrede beheertool voor domeinnamen.

Toegankelijkheid pdf’s

Pdf is een complex bestandsformaat en toegankelijke pdf-bestanden maken is niet makkelijk. De pdf’s van het Rijk voldoen nu niet of onvoldoende aan de geldende standaarden (zoals WCAG 2.1 toegankelijkheidscriteria en pdf/UA eisen). Bovendien is de kennis en kunde binnen de Rijksoverheid op het gebied van open en toegankelijk publiceren van pdf’s erg wisselend en ligt versnipperd. Daarom heeft RDDI samen met belangrijke stakeholders de Handreiking 'Duurzaam digitaal toegankelijke pdf's' opgesteld om pdf's en informatie beter toegankelijk te maken. Niet-toegankelijke pdf's zijn namelijk niet goed te lezen door hulpapparatuur zoals screenreaders en voorleessoftware. En toegankelijke pdf's zijn beter doorzoekbaar voor zoekmachines. En dat is weer goed voor de zichtbaarheid en score van de website. De handreiking vind je op deze website als downloadbare pdf. 

Naast de handreiking is er ook een strategie voor duurzaam digitaal toegankelijke pdf’s opgesteld. Met deze strategie is er meer focus gelegd op het aanpakken van problemen en het zicht op een lange termijnstrategie. De strategie bestaat uit een aanpak van nieuwe pdf’s en de aanpak van bestaande pdf’s.

Rijksbrede beheertool Domeinnaamregister

Om de voorbereiding van het realiseren van een Rijksbrede beheertool mogelijk te maken is er een nota beheertool Domeinnaamregister Rijk opgesteld vanuit het project, in samenwerking met CIO-Rijk en Dienst Publiek en Communicatie (DPC, onderdeel van MinAZ). In deze nota is advies gegeven over de vervolgstappen van de ontwikkeling van een Rijksbrede beheertool.

Stand van zaken

Het project is inmiddels afgerond. Alle vastgestelde en gepubliceerde producten zijn hier te vinden.