Een medewerker is iets aan het typen op een laptop waar een koptelefoon naast ligt

Strategie ter bevordering van duurzaam en digitaal toegankelijke pdf's

Voor u ligt de strategie ter bevordering van duurzaam en digitaal toegankelijke pdf’s. Met deze strategie is er meer focus gelegd op het aanpakken van problemen en het zicht op een lange termijnstrategie. De strategie bestaat uit een aanpak van nieuwe pdf’s en de aanpak van bestaande pdf’s.