Jaarplan RDDI 2023

Voor de verbetering van de informatiehuishouding was 2022 het jaar waarin de rijksorganisaties overgingen van plannen maken naar de uitvoering van de actieplannen Open op Orde die zij het jaar daarvoor hadden opgesteld. RDDI is zich – in steeds nauwere samenwerking met de andere ondersteunende organisaties – naast productontwikkeling, kennisvergroting en bewustwording ook gaan richten op de ondersteuning bij de daadwerkelijke implementatie bij rijksorganisaties.

In deel I van dit jaarplan vind je onder andere welke door de omgeving van RDDI gestelde prioriteiten van invloed zijn op de voorstellen voor 2023 en wat het financiële kader is voor de komende jaren. Ook staat hierin welke accenten RDDI gaat leggen in 2023 en geeft het jaarplan een doorkijk naar de jaren na 2023.

In deel II is per project/traject een aantal kerngegevens opgenomen: het projectresultaat in 2023, de voornemens voor 2023 en het beoogde resultaat voor rijksorganisaties eind 2023.