Jaarplan RDDI 2022

In dit plan laat RDDI voor de vier actielijnen van Open op Orde zien waaraan gewerkt zal worden en op welk ondersteuningsaanbod Rijksorganisaties een beroep kunnen doen. 

In overeenstemming met de wensen van zijn klanten richt RDDI zich dit jaar onder andere op:

  • Actieve openbaarmaking van beleidsinformatie; tooling voor het afhandelen van verzoeken om openbaarmaking
  • Leerhuis Informatieprofessionals en Leerhuis Rijksmedewerkers 
  • Archiveren Sociale Media en Berichtenapps