Verbetering Informatiehuishouding Rijk: zover zijn we

Dit document geeft een overzicht van de verschillende acties die nu lopen om de informatiehuishouding van het Rijk te verbeteren, en hoever we nu zijn. Het gaat om de stand van zaken in december 2021.