Animatie Hoe schrijf je een Beslisnota die openbaar wordt?

In een beslisnota zijn de overwegingen, alternatieven, relevante feiten en risico’s op een rij gezet voor besluitvorming door de bewindspersoon. Waarbij het uitgangspunt is: alle overheidsinformatie is openbaar, tenzij. Beslisnota’s worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl waardoor ze ook openbaar zijn voor de samenleving. Door direct duidelijk te schrijven, geven we een goed beeld van de inhoudelijke afwegingen bij een besluit. Maar hoe zorg je er nu voor dat documenten voldoen aan de eisen? En welke afwegingen moet je hierbij maken? In deze animatie vind je een aantal heldere tips voor het schrijven van een een beslisnota. 


Beslisnota’s schrijven die openbaar worden: hoe doe je dat?

Het kabinet wil de Rijksoverheid transparanter maken. Zo worden het parlement en de samenleving
beter geïnformeerd. Het kabinet neemt daarvoor verschillende maatregelen. Eén daarvan is het openbaar maken van beslisnota’s.

Sinds 20 september 2022 sturen we met álle Kamerstukken één of meer beslisnota’s mee. Deze nota’s laten zien hoe besluiten tot stand komen. Afwegingen, alternatieven, adviezen, belangrijke feiten en risico’s... ze moeten duidelijk en volledig in de nota staan. Dat verandert jouw werk als je beslisnota’s schrijft.

Beslisnota’s schrijf je in eerste instantie voor de bewindspersoon. En ze worden meegestuurd met kamerstukken. Maar ze worden ook openbaar voor een breder publiek. Hierdoor kunnen ook journalisten
en burgers ze lezen. Zij moeten goed kunnen begrijpen hoe een besluit is genomen. Wees je daarvan bewust als je een beslisnota schrijft.

Enkele tips voordat je aan de slag gaat:

1. Gebruik het sjabloon voor een beslisnota. Dan weet je zeker dat de goede onderdelen aan bod komen.

2. Gebruik duidelijke taal. Vraag je af: hoe zou ik over dit onderwerp vertellen aan iemand die hier weinig over weet? Leg vaktermen uit en schrijf afkortingen de eerste keer voluit.

3. Houd de eisen voor digitaletoegankelijkheid bij de hand. Een computer kan bijvoorbeeld een tekst voorlezen aan iemand die slechtziend is. Dan is een duidelijke structuur, met goede koppen en titels, extra belangrijk.

4. Twijfel je of je bepaalde dingen moet opschrijven? Bespreek dilemma’s met je leidinggevende.

5. Staat er in je nota informatie over andere ministeries? Stem dat dan met hen af. Staan er in je nota standpunten van andere gesprekspartners? Doe navraag als je twijfelt of je ze juist hebt opgeschreven.

6. Onthoud dat niet alles openbaar hoeft te worden. Er zijn uitzonderingen, als het belang van de Staat in het geding is.

7. Sta stil bij gegevensbescherming en privacy. Let bijvoorbeeld op dat namen van collega’s niet in de nota blijven staan. Met het openbaar maken van beslisnota’s kunnen Kamerleden hun controlerende taak beter uitvoeren.

We versterken het vertrouwen tussen het parlement en het kabinet. En journalisten en burgers zien ook beter hoe een besluit tot stand is gekomen. Om deze verandering in je werk soepel te laten verlopen,
zijn er verschillende hulpmiddelen. Ga naar open-overheid.nl om te zien welke trainingen en documenten
klaarstaan om jou op weg te helpen.

Beeldtekst: Meer informatie? Ga naar open-overheid.nl. 

Klim goed voorbereid in de pen, als je een beslisnota schrijft.