Handreiking bewaren chatberichten

Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die binnen de Rijksoverheid is betrokken bij het bewaren van chatberichten. De handreiking gaat uitgebreid in op drie onderwerpen:

  1. Een samenvatting van het beleid en de geldende juridische kaders voor het gebruik van berichtenapps en het bewaren van chatberichten.
  2. Handreikingen en richtlijnen voor het uniform en efficiƫnt bewaren van chatberichten bij rijksorganisaties.
  3. Beschrijving van de stappen voor het duurzaam toegankelijk bewaren van chatberichten, inclusief handvatten hoe dit vorm te geven.

Op basis van deze handreiking is ook een handleiding ontwikkeld met praktische inzichten en richtlijnen in de vorm van een brochure.