Pilot Transparantie Topconsortia voor Kennis en Innovatie

Aanpak en lessen van de pilot 'Transparantie Topconsortia voor Kennis en Innovatie’ over die in april 2020 is gestart. Deze pilot werd geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vond plaats in samenwerking met de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s).