Actief openbaarmaken met de juiste informatiehuishouding, het kan..en werkt!

Laat je inspireren door de aanpak en lessen van de pilot ‘Actieve openbaarheid TKI’s’ over Innovatie

In april 2020 startte de pilot ‘Actieve openbaarheid TKI’s’. Deze pilot is in gang gezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en vond plaats in samenwerking met de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s). Deze TKI’s rond topsectoren zoals Agro & Food, Chemie, Energie en Life Sciences & Health zijn als uitvoerder betrokken bij het innovatiebeleid. 

Transparantie over de financiering, werkwijze en resultaten

Het ministerie van EZK vindt het belangrijk dat er meer transparantie is over de financiering, werkwijze en resultaten van de TKI’s. Actieve openbaarheid is niet alleen een wettelijke verplichting, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan communicatie. Denk daarbij aan informatie over icoonprojecten of over de belangrijkste behaalde resultaten:

Be good and tell it.’ 

Vergroot afbeelding Pilot actieve openbaarheid TKI’s
Pilot actieve openbaarheid TKI’s (Innovatiebeleid)

Lees het rapport

In het rapport 'Pilot actieve openbaarheid TKI’s (Innovatiebeleid)' lees je over de aanpak en de lessen van deze pilot. Het document is te downloaden via de link hieronder.