Antwoorden op Kamervragen over maatregelen ministeries voor hardheden en informatiehuishouding

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de maatregelen die ministeries hebben getroffen naar aanleiding van de lessen uit het toeslagenschandaal op het gebied van hardheden in wetten en regels en de informatiehuishouding. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.