Wisseling van de wacht

Sinds 16 februari is Jacqueline Rutjens officieel niet meer de directeur van RDDI. Toen zij in oktober vorig jaar als kwartiermaker Open Overheid aan de slag ging, legde zij de dagelijkse leiding in handen van Erik Mulder. Nu pakt ze met volle aandacht haar functie als waarnemend directeur Open Overheid op.

Vergroot afbeelding Jacqueline Rutjens
Beeld: ©RDDI

Jacqueline: “Ik heb RDDI opgericht, samen met Hella Borking en Su Tatton, omdat er op dat moment geen organisatie bestond die rijksonderdelen kon ondersteunen bij het verbeteren van de informatiehuishouding. Terwijl iedereen tegen dezelfde uitdagingen aanliep: de snelle groei aan soorten informatie, het tekort aan informatieprofessionals en het gebrek aan laagdrempelige opleidingen. Vanaf het begin was er volop steun om samen op zoek te gaan naar oplossingen; ik denk omdat we naast organisaties stonden – en zijn blijven staan. De dynamiek was enorm. Iedereen was gemotiveerd.”

Organisaties versterken

“Toen de toeslagenaffaire om een aanpak vroeg, legde RDDI de basis voor het huidige programma Open op Orde. Voor het eerst kwamen er substantiële bedragen beschikbaar voor de verbeteringen; daarvoor moest het uit eigen bedrijfsvoeringsbudgetten komen. De manier waarop Open op Orde is opgebouwd, met de focus op de rijksorganisaties zelf, is in alles de RDDI-visie: organisaties zijn zelf aan zet omdat elke organisatie anders is. Weer met ondersteuning, maar nu door een brede groep aan stelselpartijen.”

“Het versterken van de bestaande organisaties vonden en vinden we heel belangrijk. RDDI is altijd bedoeld geweest als aanjagende organisatie die zichzelf op een gegeven moment overbodig moest maken. Daarmee werd RDDI dé projectenorganisatie voor informatiehuishouding.”

Naar het hoogste volwassenheidsniveau

“Nu weet RDDI zich omringd door kennispartners en kan ze nog sterker aan de slag met wat nodig is om de informatiehuishouding op het hoogste volwassenheidsniveau te krijgen – ook een RDDI-product overigens. We zorgen voor de noodzakelijke financiering en versterken werkprocessen. Met campagnes, voorzieningen voor webarchivering, moderne zoek-ICT voor geautomatiseerd lakken, talloze opleidingen, e-mail-, chat- en socialemedia-archivering, departementale IHH-dashboards en verbeteringen voor het beter en sneller afhandelen van Woo-verzoeken. En we hebben vooral een lerende organisatie neergezet die elke 3 maanden terug- en vooruitkijkt als team. Dat neem ik mee.”

“Het BZK-programma Open Overheid is de stap naar beleidsontwikkeling en kaderstelling. Nodig voor de gezamenlijke gang naar volwassenheidsniveau 3. RDDI is daar de komende jaren hard bij nodig en gelukkig heel dichtbij. Geen afscheid dus!”

De nieuwe directie

Waarnemend directeur Erik Mulder zet vol enthousiasme zijn werkzaamheden voort.  Hella Borking, die vanaf de begindagen van RDDI samen met Jacqueline heeft gebouwd aan een professionele en doelmatige projectenorganisatie, vervult de functie van plaatsvervangend directeur. Zij zullen zich stevig blijven inzetten om samen met de collega’s van de andere stelselpartijen (Doc-Direkt, het Nationaal Archief, ODI en CIO-Rijk) met mooie projectresultaten de informatiehuishouding van het Rijk adequaat en professioneel te helpen inrichten. Voor een open, transparante en responsieve overheid.

In het RDDI Jaarplan 2024 delen ze hun visie daarop. En vertellen ze hoe RDDI het oliemannetje kan zijn: “De departementen moeten doorontwikkelen en wij kunnen daarbij helpen met onze producten en diensten. Zodat het zo gesmeerd mogelijk verloopt.”